2016-04-13 11:26

2016-04-13 11:26

Kommunen behåller Deje simhall

FORSHAGA

Forshaga kommun har utrett framtiden för Deje simhall och nu föreslås att kommunen behåller hallen i egen regi, åtminstone tills den renoverats. Förvaltningschefen har utrett möjligheterna till extern drift av den snart 45-åriga anläggningen.

Vid ett första anblick ger hallen ett fräscht intryck och den är väl underhållen. Dock, konstaterar kommunen, är anläggningens tekniska system, såsom vattenrening och ventilation uttjänta och behöver bytas ut inom de närmaste åren. Även elsystemet bör uppdateras.

I Forshaga kommuns investeringsbudget för år 2018 finns 6,3 miljoner till åtgärder för att påbörja uppgraderingen av anläggningens tekniska system, men mer resurser behöver tillföras för att slutföra alla tekniska uppgraderingar.

Med detta som bakgrund föreslås kommunstyrelsen till veckan besluta att Deje simhall är kvar i egen regi för att ”Forshaga

kommun ska ha kvar flexibiliteten under renoveringen”.

Forshaga kommun har utrett framtiden för Deje simhall och nu föreslås att kommunen behåller hallen i egen regi, åtminstone tills den renoverats. Förvaltningschefen har utrett möjligheterna till extern drift av den snart 45-åriga anläggningen.

Vid ett första anblick ger hallen ett fräscht intryck och den är väl underhållen. Dock, konstaterar kommunen, är anläggningens tekniska system, såsom vattenrening och ventilation uttjänta och behöver bytas ut inom de närmaste åren. Även elsystemet bör uppdateras.

I Forshaga kommuns investeringsbudget för år 2018 finns 6,3 miljoner till åtgärder för att påbörja uppgraderingen av anläggningens tekniska system, men mer resurser behöver tillföras för att slutföra alla tekniska uppgraderingar.

Med detta som bakgrund föreslås kommunstyrelsen till veckan besluta att Deje simhall är kvar i egen regi för att ”Forshaga

kommun ska ha kvar flexibiliteten under renoveringen”.