2014-04-23 20:03

2015-01-05 16:37

Dans kan ge ett bättre Liv

FORSHAGA

På tisdag i nästa vecka går Liv-et som en dans i Forshaga Folkets hus. Där uppmärksammar då landstinget den internationella dansdagen, först med föreläsningar och sedan med prova-på-dans.

Den som dansar lever ett bättre liv än den som inte dansar. Det visar siffror från den stora enkätundersökning om människors hälsa och livsvillkor som genomförs ibland annat Värmland.

– Det kan naturligtvis vara så att den som mår bättre också gärna dansar, säger Bengt Starrin som är professor i socialt arbete vid Karlstads universitet.

– Men många undersökningar visar att dans faktiskt har en stor betydelse för människors välbefinnande. Dans kan hjälpa den som har Parkinsons sjukdom, den som är dement och den som har hjärtproblem. Och det finns belägg för att man kan dansa sig frisk från depression.

Mindre ängslan med dans

Enkätundersökningen visar också att känner sig mindre ängsliga än de som inte dansar.

På tisdag i nästa vecka är det den internationella dansdagen. Just det här halvåret har landstinget dans som tema för det hälsofrämjande arbete som genomförs bland medarbetarna. Så vad hade varit mer naturligt än att uppmärksamma just den internationella dansdagen.

– Det blir i Forshaga Folkets hus, berättar Staffan Jönsson som arbetar med personalfrågor inom landstinget. Alla medarbetare som har möjlighet är välkomna dit.

Möjlighet prova på

Under eftermiddagen kan man lyssna på föreläsningar om dansens betydelse för hälsa och välbefinnande, bland annat av Bengt Starrin. Sedan blir det möjlighet att prova på flera olika danser. Då är också medlemmar i flera olika dansföreningar inbjudna.

– Långt fler än en miljon svenskar dansar regelbundet, vet Bengt Starrin att berätta. Det är relativt fler än i något anat land.

– Dans är den näst vanligaste kulturella aktiviteten. Bara musik drar till sig fler utövare.


Fotnot: Liv är en förkortning för Landstinget i Värmland, apropå det litet udda ordet alldeles i början av artikeln.

Den som dansar lever ett bättre liv än den som inte dansar. Det visar siffror från den stora enkätundersökning om människors hälsa och livsvillkor som genomförs ibland annat Värmland.

– Det kan naturligtvis vara så att den som mår bättre också gärna dansar, säger Bengt Starrin som är professor i socialt arbete vid Karlstads universitet.

– Men många undersökningar visar att dans faktiskt har en stor betydelse för människors välbefinnande. Dans kan hjälpa den som har Parkinsons sjukdom, den som är dement och den som har hjärtproblem. Och det finns belägg för att man kan dansa sig frisk från depression.

Mindre ängslan med dans

Enkätundersökningen visar också att känner sig mindre ängsliga än de som inte dansar.

På tisdag i nästa vecka är det den internationella dansdagen. Just det här halvåret har landstinget dans som tema för det hälsofrämjande arbete som genomförs bland medarbetarna. Så vad hade varit mer naturligt än att uppmärksamma just den internationella dansdagen.

– Det blir i Forshaga Folkets hus, berättar Staffan Jönsson som arbetar med personalfrågor inom landstinget. Alla medarbetare som har möjlighet är välkomna dit.

Möjlighet prova på

Under eftermiddagen kan man lyssna på föreläsningar om dansens betydelse för hälsa och välbefinnande, bland annat av Bengt Starrin. Sedan blir det möjlighet att prova på flera olika danser. Då är också medlemmar i flera olika dansföreningar inbjudna.

– Långt fler än en miljon svenskar dansar regelbundet, vet Bengt Starrin att berätta. Det är relativt fler än i något anat land.

– Dans är den näst vanligaste kulturella aktiviteten. Bara musik drar till sig fler utövare.


Fotnot: Liv är en förkortning för Landstinget i Värmland, apropå det litet udda ordet alldeles i början av artikeln.