2016-08-25 15:24

2016-08-25 15:24

Årets budget håller inte

HÄLLEFORS: Kärvt ekonomiskt läge för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beräknas överskrida årets budget med cirka 5,9 miljoner kronor. Den främsta förklaringen är ökade kostnader inom vård och omsorg, arbetsmarknad och integrationsverksamheten på cirka 6,4 miljoner kronor.

Det handlar bland annat om ökade personalkostnader inom hemtjänsten och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ökade placeringskostnader för barn och unga inom social psykiatri beräknas kosta 0,9 miljoner kronor. Arbetsmarknadsverksamheten beräknas kosta 0,6 miljoner kronor mer än budgeterat.

Flera åtgärder

Socialchefen Ingrid Holmgren redogjorde under kommunstyrelsens senaste möte för de åtgärder som vidtagits för att minska kostnaderna. Egentligen var denna punkt bara ett informationsärende, men det ändrades under mötet till ett beslutsärende, eftersom omsorgsutskottet hade kommit in med flera åtgärdsförslag. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslagen som bland annat handlar om att:

• påskynda utredning kring vård- och omsorgsboende för att avlasta hemtjänsten.

• ge stöd till att tre lägenheter på Nya Björkhaga ställs om till korttidsplatser för sex brukare, det avlastar hemtjänsten och eventuella anhöriga.

• stödja förvaltningens förslag att investera i Time Care Pool, som integrerar med Personec och schemasystemet Time Care Planering.

Helårsprognosen för kommunen visar dock ett överskott på 10,5 miljoner kronor.

Krävs bygglov

Kommunstyrelsen tog även beslut om att upphäva ett detaljplanetillägg som antogs år 1993, vilket gjorde det möjligt att sätta upp skyltar i Hällefors tätort utan bygglov. I dag kräver både plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen bygglov för att sätta upp skyltar.

Kommunstyrelsen beslutade också att ställa sig positiva till att medfinansiera Leader Bergslagen.

Politikerna var också överens om att inte bevilja medfinansiering för uppbyggnad av Bergslagsakademin.

Tomas Mathiesens (M) hade lämnat in en motion om fria surfzoner i kommunen, bland annat på offentliga platser. Dessutom vill han ha ett internetcafé vid biblioteket i Grythyttan.

Kommunförvaltningen har påpekat att kommunen riskerar att konkurrera med privata aktörer om denna typ av tjänst skulle införas. Kommunstyrelsen ansåg att motionen delvis är bifallen eftersom det i dag finns möjlighet till wifi (red.anm. en teknik för trådlösa nätverk) även i Grythyttan, samt att den i övrigt är besvarad med förvaltningens yttrande.

Har haft öppet

När det gällde medborgarförslaget om att öppna serveringen vid Lindholmstorpet så har kommunförvaltningen konstaterat att en privat aktör har haft den öppen i sommar. Ett problem är dock att köket inte uppfyller kraven för en livsmedelsanläggning och måste rustas, annars måste färdigförpackat livsmedel fraktas in till caféet. Därför planeras nu en övergripande studie av området. Kommunstyrelsen ansåg därmed medborgarförslaget bifallet.

Det handlar bland annat om ökade personalkostnader inom hemtjänsten och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ökade placeringskostnader för barn och unga inom social psykiatri beräknas kosta 0,9 miljoner kronor. Arbetsmarknadsverksamheten beräknas kosta 0,6 miljoner kronor mer än budgeterat.

Flera åtgärder

Socialchefen Ingrid Holmgren redogjorde under kommunstyrelsens senaste möte för de åtgärder som vidtagits för att minska kostnaderna. Egentligen var denna punkt bara ett informationsärende, men det ändrades under mötet till ett beslutsärende, eftersom omsorgsutskottet hade kommit in med flera åtgärdsförslag. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslagen som bland annat handlar om att:

• påskynda utredning kring vård- och omsorgsboende för att avlasta hemtjänsten.

• ge stöd till att tre lägenheter på Nya Björkhaga ställs om till korttidsplatser för sex brukare, det avlastar hemtjänsten och eventuella anhöriga.

• stödja förvaltningens förslag att investera i Time Care Pool, som integrerar med Personec och schemasystemet Time Care Planering.

Helårsprognosen för kommunen visar dock ett överskott på 10,5 miljoner kronor.

Krävs bygglov

Kommunstyrelsen tog även beslut om att upphäva ett detaljplanetillägg som antogs år 1993, vilket gjorde det möjligt att sätta upp skyltar i Hällefors tätort utan bygglov. I dag kräver både plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen bygglov för att sätta upp skyltar.

Kommunstyrelsen beslutade också att ställa sig positiva till att medfinansiera Leader Bergslagen.

Politikerna var också överens om att inte bevilja medfinansiering för uppbyggnad av Bergslagsakademin.

Tomas Mathiesens (M) hade lämnat in en motion om fria surfzoner i kommunen, bland annat på offentliga platser. Dessutom vill han ha ett internetcafé vid biblioteket i Grythyttan.

Kommunförvaltningen har påpekat att kommunen riskerar att konkurrera med privata aktörer om denna typ av tjänst skulle införas. Kommunstyrelsen ansåg att motionen delvis är bifallen eftersom det i dag finns möjlighet till wifi (red.anm. en teknik för trådlösa nätverk) även i Grythyttan, samt att den i övrigt är besvarad med förvaltningens yttrande.

Har haft öppet

När det gällde medborgarförslaget om att öppna serveringen vid Lindholmstorpet så har kommunförvaltningen konstaterat att en privat aktör har haft den öppen i sommar. Ett problem är dock att köket inte uppfyller kraven för en livsmedelsanläggning och måste rustas, annars måste färdigförpackat livsmedel fraktas in till caféet. Därför planeras nu en övergripande studie av området. Kommunstyrelsen ansåg därmed medborgarförslaget bifallet.