2016-08-05 16:44

2016-08-05 16:44

Miljönämnd får bakläxa i rätten

HÄLLEFORS: Domstol säger nej till viteskrav

Hällefors kommun kräver att en fastighetsägare vidtar åtgärder i sitt hyreshus.

Kommunens krav på vite, gick dock inte igenom i miljödomstolen.

Ett privat fastighetsbolag fick i februari i år ett föreläggande från Bergslagens mijö- och byggnämnd, BMB, med krav på att ta fram en åtgärdsplan för brister i ett flerbostadshus i Hällefors. BMB krävde också att en radonmätning skulle göras.

Kraven förenades med hot om vite och när kraven inte uppfylldes, tog nämnden beslut om att försöka kräva ut vite på totalt 10 000 kronor. Nämnden vände sig till mark- och miljödomstolen för att få vite utdömt, men där blev det stopp. Domstolen avslår kommunens ansökan, i en dom som meddelades på fredagen.

Domstolen motiverar sitt beslut med att kommunen i sin ansökan inte korrekt angett vilka perioder som vitet skulle gälla för. Datumen som anges i ansökan för vilken period man vill kräva ut vite, är inte samma datum som anges i det ursprungliga beslutet.

Rätten kommenterar vare sig fastighetsbolagets inlaga om att man nu kommit i gång med renoveringar, eller kommunens svar på det att man fortfarande inte fått någon komplett underhållsplan.

Ett privat fastighetsbolag fick i februari i år ett föreläggande från Bergslagens mijö- och byggnämnd, BMB, med krav på att ta fram en åtgärdsplan för brister i ett flerbostadshus i Hällefors. BMB krävde också att en radonmätning skulle göras.

Kraven förenades med hot om vite och när kraven inte uppfylldes, tog nämnden beslut om att försöka kräva ut vite på totalt 10 000 kronor. Nämnden vände sig till mark- och miljödomstolen för att få vite utdömt, men där blev det stopp. Domstolen avslår kommunens ansökan, i en dom som meddelades på fredagen.

Domstolen motiverar sitt beslut med att kommunen i sin ansökan inte korrekt angett vilka perioder som vitet skulle gälla för. Datumen som anges i ansökan för vilken period man vill kräva ut vite, är inte samma datum som anges i det ursprungliga beslutet.

Rätten kommenterar vare sig fastighetsbolagets inlaga om att man nu kommit i gång med renoveringar, eller kommunens svar på det att man fortfarande inte fått någon komplett underhållsplan.