2016-04-18 15:17

2016-04-18 15:17

Inget fel

HÄLLEFORS: Formens hus byggs om

Hällefors kommun har inte gjort något fel i samband med renoveringen av Formens hus.

Konkurrensverket har avskrivit ärendet, efter att det ifrågasatts hur Boabs upphandling av ombyggnaden gick till. ”Enligt Konkurrensverket finns inget i det underlag som bolaget och kommunen lämnat in som tyder på att något brott mot gällande upphandlingslagstiftning har skett” var beskedet kommunen gick ut med på måndagen. Renoveringen är i gång. ”Inflyttning är planerad till årsskiftet” berättade Jessica Jansson, ekonomichef och t f kommunchef vid ett frukostmöte förra veckan.

Konkurrensverket har avskrivit ärendet, efter att det ifrågasatts hur Boabs upphandling av ombyggnaden gick till. ”Enligt Konkurrensverket finns inget i det underlag som bolaget och kommunen lämnat in som tyder på att något brott mot gällande upphandlingslagstiftning har skett” var beskedet kommunen gick ut med på måndagen. Renoveringen är i gång. ”Inflyttning är planerad till årsskiftet” berättade Jessica Jansson, ekonomichef och t f kommunchef vid ett frukostmöte förra veckan.