2015-11-04 17:37

2015-11-04 17:38

SPF Hällefors Bo Svensson

WEBB-TV

SPF Örebro län har nu jobbat med ett projekt där man utrett äldreomsorgsplaneringen i länets tolv kommuner. Bo Svensson, ordförande i SPF Hällefors, berättar om vad de kommit fram till.