2015-12-19 06:00

2015-12-19 06:00

Dags att söka LOK-stöd

IDROTT

Alla idrottsföreningar i landet kan varje år söka statligt lokalt aktivitetsstöd.

Och nu har det blivit dags för dem att söka om bidrag för aktiviteter bedrivna under den gångna hösten, perioden från den 1 juli till den 31 december. Senast den 25 februari nästa år måste föreningarna ha skickat in sina respektive ansökningar till Riksidrottsförbundet. Endast personer som i föreningarna har roller som ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig kan skicka in ansökningarna.

Och nu har det blivit dags för dem att söka om bidrag för aktiviteter bedrivna under den gångna hösten, perioden från den 1 juli till den 31 december. Senast den 25 februari nästa år måste föreningarna ha skickat in sina respektive ansökningar till Riksidrottsförbundet. Endast personer som i föreningarna har roller som ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig kan skicka in ansökningarna.