2016-10-11 06:00

2016-10-11 06:00

Värmland hör till Svealand

KORT SAGT.: Ett landskap som kan stå på egna ben

STORREGIONFRÅGAN. Värmland skall tillhöra Svealand och inget annat land, varken Götaland eller Norrland!

Lilly Kihl

92 år

Lilly Kihl

92 år