2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Experterna biter inte på Försäkringskassan

DEBATT: Intygen räcker inte långt

Det bara small till, berättar Johan, 64 år och med ett halvår kvar till pension. (Namnet Johan är fingerat, men i övrigt är allt hämtat ur verkligheten.)

Redan efter grundskolan började han arbeta och betala skatt. Innan olyckan hade han aldrig varit sjukskriven mer än någon enstaka dag.

Men för ett par år sedan lastade Johan timmer med vajerkran, och skulle rätta till en stock som kommit snett, stocken snurrade runt och träffade honom i huvudet.

Läkarbesök och remiss till specialist vid Karlstad centralsjukhus, som kunde konstatera: Nackskada efter ha fått en timmerstock mot huvudet, och har i huvudsak svåra nacksmärtor, men också domning i höger arm och hand.

Tidigare var Johan, trots att han passerat 60 år, pigg som en ekorre, renoverade sitt hus, fejade i trädgården, klättrade och sågade i sina äppelträd som den värsta arborist, var alltid i farten.

Efter olyckan med stocken har Johan undersökts vid ortopedkliniken i Karlstad, innefattande magnetröntgen, samt undersökning av neurokirurg från Akademiska sjukhuset i Uppsala, och grundligt intervjuats och undersökts vid smärtkliniken i Karlstad. Samtliga specialister har kommit fram till att Johan på grund av nackdistorsion vid arbete med händerna och armarna får smärtor från nacken upp i huvudet. Han har också svår tinnitus som ger svårighet att fokusera och utföra tankekrävande arbete.

I sista läkarintyget från specialistläkare i Karlstad står tydligt markerat att Johans arbetsförmåga är helt nedsatt.

Sådant biter dock inte på Försäkringskassan. De skriver till Johan att det inte kan bedömas styrkt att din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i ett fysiskt lätt arbete där du inte behöver använda högerarm, vrida på nacken, och som inte ställer krav på mental skärpa. Du har därför inte längre rätt till sjukpenning.

Försäkringskassan har inte ens haft någon egen läkare att referera till, utan beslutet är helt och hållet grundat på deras egen bedömning. Rena amatörer sätter sig alltså över ovan nämnda specialisters utlåtanden.

En enkel fråga till tjänstemännen inom Försäkringskassan, som de kanske kan svara på tillsammans med folket inom Arbetsförmedlingen: Kan ni ge ett enda exempel på ett fysiskt lätt arbete, där en högerhänt man bara kan använda vänster arm, inte behöver vrida på nacken, och där det inte ställs krav på mental skärpa?

Bosse Landberg

Det bara small till, berättar Johan, 64 år och med ett halvår kvar till pension. (Namnet Johan är fingerat, men i övrigt är allt hämtat ur verkligheten.)

Redan efter grundskolan började han arbeta och betala skatt. Innan olyckan hade han aldrig varit sjukskriven mer än någon enstaka dag.

Men för ett par år sedan lastade Johan timmer med vajerkran, och skulle rätta till en stock som kommit snett, stocken snurrade runt och träffade honom i huvudet.

Läkarbesök och remiss till specialist vid Karlstad centralsjukhus, som kunde konstatera: Nackskada efter ha fått en timmerstock mot huvudet, och har i huvudsak svåra nacksmärtor, men också domning i höger arm och hand.

Tidigare var Johan, trots att han passerat 60 år, pigg som en ekorre, renoverade sitt hus, fejade i trädgården, klättrade och sågade i sina äppelträd som den värsta arborist, var alltid i farten.

Efter olyckan med stocken har Johan undersökts vid ortopedkliniken i Karlstad, innefattande magnetröntgen, samt undersökning av neurokirurg från Akademiska sjukhuset i Uppsala, och grundligt intervjuats och undersökts vid smärtkliniken i Karlstad. Samtliga specialister har kommit fram till att Johan på grund av nackdistorsion vid arbete med händerna och armarna får smärtor från nacken upp i huvudet. Han har också svår tinnitus som ger svårighet att fokusera och utföra tankekrävande arbete.

I sista läkarintyget från specialistläkare i Karlstad står tydligt markerat att Johans arbetsförmåga är helt nedsatt.

Sådant biter dock inte på Försäkringskassan. De skriver till Johan att det inte kan bedömas styrkt att din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel i ett fysiskt lätt arbete där du inte behöver använda högerarm, vrida på nacken, och som inte ställer krav på mental skärpa. Du har därför inte längre rätt till sjukpenning.

Försäkringskassan har inte ens haft någon egen läkare att referera till, utan beslutet är helt och hållet grundat på deras egen bedömning. Rena amatörer sätter sig alltså över ovan nämnda specialisters utlåtanden.

En enkel fråga till tjänstemännen inom Försäkringskassan, som de kanske kan svara på tillsammans med folket inom Arbetsförmedlingen: Kan ni ge ett enda exempel på ett fysiskt lätt arbete, där en högerhänt man bara kan använda vänster arm, inte behöver vrida på nacken, och där det inte ställs krav på mental skärpa?

Bosse Landberg