2016-06-07 13:43

2016-06-07 13:43

Bruksandan svek inte

Hällefors: S om Ovakos nya besked om valsverket

När Ovako informerade om att det var stora neddragningar på gång i Hällefors tog vi socialdemokrater tillsammans med de övriga partierna i den styrande majoriteten i ett tidigt skede kontakt med Ovakos ledning för att informera oss om läget och för att signalera att vi fortsatt önskar följa processen. Vi ville vara delaktiga och kunna vidta åtgärder för att lindra effekterna av den planerade omställningen. Ett råd bildades där kommunen är representerad tillsammans med företagsledningen, fackliga företrädare, region Örebro län, Arbetsförmedlingen med flera. Rådet skapades för att markera att vi alla tillsammans måste ta ett gemensamt ansvar och hjälpas åt för att lindra effekterna av föreslagna neddragningar och bidra med olika insatser i olika lägen.

Vår uppfattning var och är att kommunpolitiken inte ska lägga sig fackliga förhandlingar inom den privata sektorn och därför gjorde vi inte det. Utöver att vi bidragit till att det bildats ett omställningsråd har vi också i samarbete med region Örebro län fått möjlighet att fördjupa oss i ett arbete kring kompetens, arbetsmarknad och utbildning. Lite att betrakta som en lokal ”kompetensplattform” efter tidigare arbete utifrån gjordes ur ett regionalt perspektiv, inom RUS.

Vänsterpartiet har, vid flera tillfällen och i olika medier, kritiserat den styrande majoriteten för att inget gjorts för att ta ansvar för det uppkomna läget och för det bekymmer som det skulle åsamka Hällefors som ort. Vi vill, tvärtemot, påstå att vi i ett tidigt skede tog tag i frågan både för att resultatet av omställningen inte skulle få förödande konsekvenser för samhälle och enskilda, men också för att visa på ett kommunalt engagemang i frågan. Vi ville markera att vi trodde på att frågan kunde få en annan utgång om vi agerade tillsammans och när detta skrivs så vet vi att det var möjligt, företagsledningen har ändrat sitt omställningsbeslut vilket bland annat innebar att valsverket kommer vara kvar på orten, ett glädjande besked.

Med facit i hand vill vi påstå att kommunens inställning och engagemang i frågan haft betydelse. Företagsledningen möttes av en kommun som var på tårna för att tydligt markera att ”vi vill att ni är kvar”. Vi trodde nog inte riktigt att vi skulle förmå företaget, Ovako, att i gammal „bruksanda” ta ett socialt ansvar för ortens fortlevnad och de människor som lever och verkar här. Men vi fick uppleva att när kommunledningen kunde sätta sig ner med ”brukspatron” för att hitta en lösning för företagets fortlevnad på orten så hade det betydelse.

Arbetet i omställningsrådet kommer att fortsätta bland annat för att vi måste bygga långsiktiga strategier och för att identifiera behov,både hos det stora företaget Ovako och hos de små, för att vi även i fortsättningen ska kunna vara en ort med ett starkt och kompetent företag som ligger i världsklass inom stålbranschen.

Ett stort tack till alla som liksom vi tror på en framtid för Hällefors.

Susanne Grundström, ordförande för socialdemokraternaAllan Myrtenkvist, partiföreträdare socialdemokraternaAnna-Lena Järnberg, kommunstyrelsens ordförande

Socialdemokraterna i Hällefors

När Ovako informerade om att det var stora neddragningar på gång i Hällefors tog vi socialdemokrater tillsammans med de övriga partierna i den styrande majoriteten i ett tidigt skede kontakt med Ovakos ledning för att informera oss om läget och för att signalera att vi fortsatt önskar följa processen. Vi ville vara delaktiga och kunna vidta åtgärder för att lindra effekterna av den planerade omställningen. Ett råd bildades där kommunen är representerad tillsammans med företagsledningen, fackliga företrädare, region Örebro län, Arbetsförmedlingen med flera. Rådet skapades för att markera att vi alla tillsammans måste ta ett gemensamt ansvar och hjälpas åt för att lindra effekterna av föreslagna neddragningar och bidra med olika insatser i olika lägen.

Vår uppfattning var och är att kommunpolitiken inte ska lägga sig fackliga förhandlingar inom den privata sektorn och därför gjorde vi inte det. Utöver att vi bidragit till att det bildats ett omställningsråd har vi också i samarbete med region Örebro län fått möjlighet att fördjupa oss i ett arbete kring kompetens, arbetsmarknad och utbildning. Lite att betrakta som en lokal ”kompetensplattform” efter tidigare arbete utifrån gjordes ur ett regionalt perspektiv, inom RUS.

Vänsterpartiet har, vid flera tillfällen och i olika medier, kritiserat den styrande majoriteten för att inget gjorts för att ta ansvar för det uppkomna läget och för det bekymmer som det skulle åsamka Hällefors som ort. Vi vill, tvärtemot, påstå att vi i ett tidigt skede tog tag i frågan både för att resultatet av omställningen inte skulle få förödande konsekvenser för samhälle och enskilda, men också för att visa på ett kommunalt engagemang i frågan. Vi ville markera att vi trodde på att frågan kunde få en annan utgång om vi agerade tillsammans och när detta skrivs så vet vi att det var möjligt, företagsledningen har ändrat sitt omställningsbeslut vilket bland annat innebar att valsverket kommer vara kvar på orten, ett glädjande besked.

Med facit i hand vill vi påstå att kommunens inställning och engagemang i frågan haft betydelse. Företagsledningen möttes av en kommun som var på tårna för att tydligt markera att ”vi vill att ni är kvar”. Vi trodde nog inte riktigt att vi skulle förmå företaget, Ovako, att i gammal „bruksanda” ta ett socialt ansvar för ortens fortlevnad och de människor som lever och verkar här. Men vi fick uppleva att när kommunledningen kunde sätta sig ner med ”brukspatron” för att hitta en lösning för företagets fortlevnad på orten så hade det betydelse.

Arbetet i omställningsrådet kommer att fortsätta bland annat för att vi måste bygga långsiktiga strategier och för att identifiera behov,både hos det stora företaget Ovako och hos de små, för att vi även i fortsättningen ska kunna vara en ort med ett starkt och kompetent företag som ligger i världsklass inom stålbranschen.

Ett stort tack till alla som liksom vi tror på en framtid för Hällefors.

Susanne Grundström, ordförande för socialdemokraternaAllan Myrtenkvist, partiföreträdare socialdemokraternaAnna-Lena Järnberg, kommunstyrelsens ordförande

Socialdemokraterna i Hällefors