2017-09-19 06:00

2017-09-19 08:15

Insamlingen är i hamn

FÖRENINGSLIV: Rotaryprojekt slutfört

Filipstads Rotaryklubb lyckades. Med hjälp av bidrag från Filipstadsbor, har klubben fått in de 7000 kronor som behövs för att köpa en så kallad shelterbox.

Boxen är en hjälpsändning bestående av tält och utrustning, som kan skickas till katastrofdrabbade delar av världen.

Lars Nilsson och Anders Nyström från Rotaryklubben är nöjda och tackar alla som ställt upp med bidrag till insamlingen. Nu sätter de snart upp nya mål:

– Vi planerar för insamlingar som ska leda till något positivt, inte minst lokalt, säger Anders Nyström, som är klubbens president.

– Nästa gång blir det något lokalt, men vi deltar också i ett sjukvårdsprojekt i Lettland, tillsammans med andra Rotaryklubbar, säger Lars Nilsson.

Boxen är en hjälpsändning bestående av tält och utrustning, som kan skickas till katastrofdrabbade delar av världen.

Lars Nilsson och Anders Nyström från Rotaryklubben är nöjda och tackar alla som ställt upp med bidrag till insamlingen. Nu sätter de snart upp nya mål:

– Vi planerar för insamlingar som ska leda till något positivt, inte minst lokalt, säger Anders Nyström, som är klubbens president.

– Nästa gång blir det något lokalt, men vi deltar också i ett sjukvårdsprojekt i Lettland, tillsammans med andra Rotaryklubbar, säger Lars Nilsson.