2016-10-06 22:01

2016-10-06 22:01

Avskedad stämmer kommunen

VÄRMLAND: Kommunen avvisar alla krav

Ett vårdbiträde inom hemtjänsten har stämt sin arbetsgivare, en värmländsk kommun som nyligen avskedat henne.

Kvinnan anser och att hon sagts upp utan saklig grund.

Hon har jobbat i drygt 20 år med samma arbetsuppgifter och upplever sig som populär både bland arbetskamrater och bland brukare. Hon har inte misskött sitt arbete, det är en ny arbetsledare som vill ha bort henne, hävdar hon. Hon kräver nu att uppsägningen ogiltigförklaras och att kommunen ska betala henne 100 000 kronor i skadestånd.

Kommunen vägrar och hävdar att man hade goda skäl när hon avskedades.

Man hänvisar till en skriftlig varning för misskötsamhet hon fått tidigare. Kommun anser att hon har ett beteende som inte kan accepteras på någon arbetsplats. Man nämner ohörsamhet mot arbetsledning, ogiltig frånvaro och bristande arbetsförmåga. En chef fick ett överfallslarm sedan hon hotats av kvinnan. Facket vägrar att företräda henne, med motiveringen att hon hotat en ombudsman.

Kvinnan anser och att hon sagts upp utan saklig grund.

Hon har jobbat i drygt 20 år med samma arbetsuppgifter och upplever sig som populär både bland arbetskamrater och bland brukare. Hon har inte misskött sitt arbete, det är en ny arbetsledare som vill ha bort henne, hävdar hon. Hon kräver nu att uppsägningen ogiltigförklaras och att kommunen ska betala henne 100 000 kronor i skadestånd.

Kommunen vägrar och hävdar att man hade goda skäl när hon avskedades.

Man hänvisar till en skriftlig varning för misskötsamhet hon fått tidigare. Kommun anser att hon har ett beteende som inte kan accepteras på någon arbetsplats. Man nämner ohörsamhet mot arbetsledning, ogiltig frånvaro och bristande arbetsförmåga. En chef fick ett överfallslarm sedan hon hotats av kvinnan. Facket vägrar att företräda henne, med motiveringen att hon hotat en ombudsman.