2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Ny gruvbok släpps på Oxhälja

HELGPRAT: Jan Kruse har varit redaktör för "Minnen från Värmlandsbergsgruvan"

1 Vad handlar boken om?

– Det handlar om Värmlandsbergsgruvan som var den sista järngruvan i Filipstads kommun och i Nordmark. Boken bygger på Stig Larssons berättelser till 90 procent, men det finns även med en del kompletterande bilagor. I huvudsak är det han som skrivit boken, jag har digitaliserat den och gett ut den i bokform, berättar Jan Kruse som fick ta del av Stig Larssons material innan han avled år 2009.

– Han hade skrivit förord och allting när jag tog del av hans material. Jag gjorde en ganska lång intervju med honom år 2005 och fick det mesta materialet av honom innan han dog. Jag tyckte att det var väldigt levande beskrivet, det är inte många - om ens någon - som skrivit så mycket kring en gruva i modern tid och som själv arbetat där. Detta var tämligen unikt tyckte jag och därför föll det sig ganska naturligt att använda sig av hans material.

– Bengt Olof Löf har också gjort en stor insats i det här, han ska ha all heder för att han dokumenterat den sista järnmalmgruvan. Han tog många bilder under de sista åren, utan honom hade boken blivit sämre. Det är fantastiskt att få tillgång till hans bilder.

2 Vem var Stig Larsson?

– Han var en väldigt lugn, trevlig, sansad och väldigt snäll person. Han var med när man drog i gång gruvan år 1965 och var sedan med fram till nedläggningen år 1980. Han var även fackordförande för gruvfacket under alla år. I gruvan var det ett svårt, tufft och farligt arbete många gånger. Det var en ganska liten gruva och man övertog gamla slitna maskiner från Ställbergsbolagen. Det inträffade flera allvarliga tillbud, exempelvis störtade hissen ner år 1976. Som tur var så var det inga personer i den kombinerade hissen, för personer och bergmaterial. Men det var rena turen att det inte var någon i hissen och att man körde berg i den då. Arbetarna fick klättra upp på stegar - 400 meter rakt upp.

3 När kom boken från tryckeriet?

– Den kom i går (red.anm. läs onsdag) till Nordmarks hembygdsgård. Vi har tryckt totalt 500 stycken exemplar.

4 Varför är den här boken viktig?

– Det är dels en dokumentation om den sista järnmalmsgruvan i kommunen, dels är det slutet av en minst 600-årig lång tradition. Sedan tycker jag även att den har ett intresse gällande industrihistoria nationellt, eftersom det inte är någon annan vanlig arbetare som skrivit så mycket om detta. Det var också fortfarande väldigt småskalig verksamhet, det var en av de sista gruvorna i Sverige med den här äldre typen av gruvbrytningsupplägg.

5 Hur stort intresse har det varit för boken?

– Jag har lagt ut information om boken på Facebook och jag har redan fått beställningar. Nordmarks hembygdsförening kommer även att ha ett marknadsstånd på Stora torget och sälja bland annat den här boken.

6 Vilken betydelse har gruvorna i Nordmark haft för bygden?

– Den var den sista stora arbetsplatsen i bygden där det arbetade fler än tio personer, det var som mest 50-80 personer som arbetade där, men det var inte så många på slutet. Men sedan sjönk järnmalmspriserna och man bröt nya stora fyndigheter i bland annat Brasilien och i Australien, det var billig och storskalig brytning i dagbrott.

7 Hur har boken finansierats?

– Det är Nordmarks hembygdsförening som står för ”fiolerna”.

8 På vilka fler ställen kan boken köpas?

– Den kommer bland annat att säljas på turistbyrån i Filipstad, hos Jan Olofs bilservice i Nordmark och på museet kvarnen. Den kommer även att finnas hos de stora nätbokhandlarna.

1 Vad handlar boken om?

– Det handlar om Värmlandsbergsgruvan som var den sista järngruvan i Filipstads kommun och i Nordmark. Boken bygger på Stig Larssons berättelser till 90 procent, men det finns även med en del kompletterande bilagor. I huvudsak är det han som skrivit boken, jag har digitaliserat den och gett ut den i bokform, berättar Jan Kruse som fick ta del av Stig Larssons material innan han avled år 2009.

– Han hade skrivit förord och allting när jag tog del av hans material. Jag gjorde en ganska lång intervju med honom år 2005 och fick det mesta materialet av honom innan han dog. Jag tyckte att det var väldigt levande beskrivet, det är inte många - om ens någon - som skrivit så mycket kring en gruva i modern tid och som själv arbetat där. Detta var tämligen unikt tyckte jag och därför föll det sig ganska naturligt att använda sig av hans material.

– Bengt Olof Löf har också gjort en stor insats i det här, han ska ha all heder för att han dokumenterat den sista järnmalmgruvan. Han tog många bilder under de sista åren, utan honom hade boken blivit sämre. Det är fantastiskt att få tillgång till hans bilder.

2 Vem var Stig Larsson?

– Han var en väldigt lugn, trevlig, sansad och väldigt snäll person. Han var med när man drog i gång gruvan år 1965 och var sedan med fram till nedläggningen år 1980. Han var även fackordförande för gruvfacket under alla år. I gruvan var det ett svårt, tufft och farligt arbete många gånger. Det var en ganska liten gruva och man övertog gamla slitna maskiner från Ställbergsbolagen. Det inträffade flera allvarliga tillbud, exempelvis störtade hissen ner år 1976. Som tur var så var det inga personer i den kombinerade hissen, för personer och bergmaterial. Men det var rena turen att det inte var någon i hissen och att man körde berg i den då. Arbetarna fick klättra upp på stegar - 400 meter rakt upp.

3 När kom boken från tryckeriet?

– Den kom i går (red.anm. läs onsdag) till Nordmarks hembygdsgård. Vi har tryckt totalt 500 stycken exemplar.

4 Varför är den här boken viktig?

– Det är dels en dokumentation om den sista järnmalmsgruvan i kommunen, dels är det slutet av en minst 600-årig lång tradition. Sedan tycker jag även att den har ett intresse gällande industrihistoria nationellt, eftersom det inte är någon annan vanlig arbetare som skrivit så mycket om detta. Det var också fortfarande väldigt småskalig verksamhet, det var en av de sista gruvorna i Sverige med den här äldre typen av gruvbrytningsupplägg.

5 Hur stort intresse har det varit för boken?

– Jag har lagt ut information om boken på Facebook och jag har redan fått beställningar. Nordmarks hembygdsförening kommer även att ha ett marknadsstånd på Stora torget och sälja bland annat den här boken.

6 Vilken betydelse har gruvorna i Nordmark haft för bygden?

– Den var den sista stora arbetsplatsen i bygden där det arbetade fler än tio personer, det var som mest 50-80 personer som arbetade där, men det var inte så många på slutet. Men sedan sjönk järnmalmspriserna och man bröt nya stora fyndigheter i bland annat Brasilien och i Australien, det var billig och storskalig brytning i dagbrott.

7 Hur har boken finansierats?

– Det är Nordmarks hembygdsförening som står för ”fiolerna”.

8 På vilka fler ställen kan boken köpas?

– Den kommer bland annat att säljas på turistbyrån i Filipstad, hos Jan Olofs bilservice i Nordmark och på museet kvarnen. Den kommer även att finnas hos de stora nätbokhandlarna.