2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Många tomma butikslokaler

FILIPSTAD: Problem diskuterades vid möte med fastighetsägargruppen

Det råder stor efterfrågan på hyresbostäder i Filipstad. Samtidigt gapar många affärslokaler tomma i centrum. Detta svårlösta problem var något av allt det som diskuterades under det möte som fastighetsägargruppen hade i onsdags eftermiddag.

– Vi informerade om vad som händer i kommunen och situationen när det gäller bostäder. Det var 6-8 fastighetsägare där. Man upplevde att det finns gott om personer som önskar bostäder i Filipstad, där är bilden gemensam, berättar Inge Nilson Piehl, teknisk chef i Filipstads kommun.

Fastighetsägargruppen finns bland annat till för att kommunen ska kunna informera fastighetsägare om vad som händer i kommunen, samt att deltagarna ska kunna diskutera aktuella frågor.

– Affärslokaler har vi en del lediga. Det är viktigt för kommunen att vi kan få fart på detta och hyra ut dem till nya affärsidkare, eller till de köpmän som vill utöka sin verksamhet.

Lokal handel

Helena Bornstedt arbetar som projektledare för projektet hållbar handelsutveckling i staden. Det är sju Värmlandskommuner som har startat ett EU-projekt för att stärka den lokala handeln. Tanken är att e-handeln ska kunna stärka små- och medelstora företag, samt göra det möjligt att även bredda den affärsidé som företagen redan har. Filipstads kommun ”äger projektet” och Bornstedt är anställd på heltid under hela projekttiden.

– Helena Bornstedt var på plats och informerade om vad vi håller på med. Alla deltagare tyckte detta var positivt.

Under mötet diskuterades även eventuella möjligheter att bygga nya bostäder. Det stod klart att det blir väldigt dyrt att bygga nytt, med följden att hyrorna hamnar på nivåer som få hyresgäster kan klara av.

– Stiftelsen Filipstadsbostäder iordningställer 3-4 stycken enklare bostäder i en sutterängvåning, där det varit en föreningslokal. Nästa steg är nybyggnation. Men det är svårt med dagens byggpriser att klara av att bygga lägenheter som hamnar på samma hyresnivåer som resten av beståndet i Filipstad, där folk har råd att bo.

– Vi informerade om vad som händer i kommunen och situationen när det gäller bostäder. Det var 6-8 fastighetsägare där. Man upplevde att det finns gott om personer som önskar bostäder i Filipstad, där är bilden gemensam, berättar Inge Nilson Piehl, teknisk chef i Filipstads kommun.

Fastighetsägargruppen finns bland annat till för att kommunen ska kunna informera fastighetsägare om vad som händer i kommunen, samt att deltagarna ska kunna diskutera aktuella frågor.

– Affärslokaler har vi en del lediga. Det är viktigt för kommunen att vi kan få fart på detta och hyra ut dem till nya affärsidkare, eller till de köpmän som vill utöka sin verksamhet.

Lokal handel

Helena Bornstedt arbetar som projektledare för projektet hållbar handelsutveckling i staden. Det är sju Värmlandskommuner som har startat ett EU-projekt för att stärka den lokala handeln. Tanken är att e-handeln ska kunna stärka små- och medelstora företag, samt göra det möjligt att även bredda den affärsidé som företagen redan har. Filipstads kommun ”äger projektet” och Bornstedt är anställd på heltid under hela projekttiden.

– Helena Bornstedt var på plats och informerade om vad vi håller på med. Alla deltagare tyckte detta var positivt.

Under mötet diskuterades även eventuella möjligheter att bygga nya bostäder. Det stod klart att det blir väldigt dyrt att bygga nytt, med följden att hyrorna hamnar på nivåer som få hyresgäster kan klara av.

– Stiftelsen Filipstadsbostäder iordningställer 3-4 stycken enklare bostäder i en sutterängvåning, där det varit en föreningslokal. Nästa steg är nybyggnation. Men det är svårt med dagens byggpriser att klara av att bygga lägenheter som hamnar på samma hyresnivåer som resten av beståndet i Filipstad, där folk har råd att bo.