2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

30 vill bli fritidschef

FILIPSTAD: Kommunen rekryterar

Kommunen har fått in ett 30-tal ansökningar till det utannonserade jobbet som fritidschef. Nu pågår rekryteringsarbetet och förhoppningen är att tjänsten ska tillsättas under hösten.

Fritidschefen ska utveckla förenings- och fritidsverksamheten samt vara chef för bad- och simverksamheten på Spångbergshallen. Den person som anställs ska även avsätta halva sin arbetstid för att utveckla Kalhyttans fritidsanläggning och arbeta med frågor kring turism. När det gäller turismen så handlar det bland annat om vandringsleder, kanotleder och cykelleder. I den del som gäller turismen så kommer den som anställs att vara knuten till näringslivskontoret på halvtid.

Rekryteringen pågår

Inge Nilsson Piehl är teknisk chef på Filipstads kommun:

– Rekryteringen pågår, vi har fått in ett 30-tal ansökningar. Vi håller på att titta på dessa ansökningar och planerar för intervjuer med flera sökande, säger han och förklarar att tjänsten förhoppningsvis ska vara tillsatt under hösten.

Den kandidat som kommunen söker ska ha en rad egenskaper för att passa i rollen.

– Det ska vara rätt person, med rätt bakgrund och med rätt erfarenheter. Personen ska ha idéer och vara drivande. Det är en hel del frågor som ligger i den här rollen. Personen ska även vara utvecklingsinriktad.

Jobb byter namn

Den person som anställs tar över efter Anders Eriksson, nuvarande enhetschef för fritid och simhall, som går i pension i slutet av året. Att den som nu ska anställas får titeln fritidschef är mer en formell sak, det som är nytt är egentligen bara att den som anställs ska ta över en del arbetsuppgifter från näringslivskontoret.

– Personen kommer att vara placerad på teknik- och service enheten, under min förvaltning. Fritidschefen ska ta över en del arbetsuppgifter från näringslivskontoret, främst turismfrågor som berör så kallad outdoor-turism, från en person som gått i pension där.

Den nya fritidschefen får ett brett arbetsområde.

– Kommunen har en hel del fritidsanläggningar som ska skötas och drivas. Det handlar också om kontakter med föreningar som ska stöttas, sedan är det allt från vandringsleder till annan outdoor-turism som ska utvecklas. Det är många frågor i detta; personen ska även vara chef för anläggningar, som exempelvis simhallen, berättar Inge Nilsson-Piehl.

Fritidschefen ska utveckla förenings- och fritidsverksamheten samt vara chef för bad- och simverksamheten på Spångbergshallen. Den person som anställs ska även avsätta halva sin arbetstid för att utveckla Kalhyttans fritidsanläggning och arbeta med frågor kring turism. När det gäller turismen så handlar det bland annat om vandringsleder, kanotleder och cykelleder. I den del som gäller turismen så kommer den som anställs att vara knuten till näringslivskontoret på halvtid.

Rekryteringen pågår

Inge Nilsson Piehl är teknisk chef på Filipstads kommun:

– Rekryteringen pågår, vi har fått in ett 30-tal ansökningar. Vi håller på att titta på dessa ansökningar och planerar för intervjuer med flera sökande, säger han och förklarar att tjänsten förhoppningsvis ska vara tillsatt under hösten.

Den kandidat som kommunen söker ska ha en rad egenskaper för att passa i rollen.

– Det ska vara rätt person, med rätt bakgrund och med rätt erfarenheter. Personen ska ha idéer och vara drivande. Det är en hel del frågor som ligger i den här rollen. Personen ska även vara utvecklingsinriktad.

Jobb byter namn

Den person som anställs tar över efter Anders Eriksson, nuvarande enhetschef för fritid och simhall, som går i pension i slutet av året. Att den som nu ska anställas får titeln fritidschef är mer en formell sak, det som är nytt är egentligen bara att den som anställs ska ta över en del arbetsuppgifter från näringslivskontoret.

– Personen kommer att vara placerad på teknik- och service enheten, under min förvaltning. Fritidschefen ska ta över en del arbetsuppgifter från näringslivskontoret, främst turismfrågor som berör så kallad outdoor-turism, från en person som gått i pension där.

Den nya fritidschefen får ett brett arbetsområde.

– Kommunen har en hel del fritidsanläggningar som ska skötas och drivas. Det handlar också om kontakter med föreningar som ska stöttas, sedan är det allt från vandringsleder till annan outdoor-turism som ska utvecklas. Det är många frågor i detta; personen ska även vara chef för anläggningar, som exempelvis simhallen, berättar Inge Nilsson-Piehl.