2016-08-26 06:00

2016-08-26 06:00

Så ska fler få sysselsättning

FILIPSTAD: Så många personer i kommunen finns i fas 3

Långtidsarbetslösheten ska minskas genom individanpassat stöd. Detta innebär att fas 3 kommer att försvinna. Avvecklingen har redan nu påbörjats – i januari fanns 45 personer i fas 3 i Filipstad, i juli var det 10.

Regeringen fattade beslutet om att förändra jobb- och utvecklingsgarantin i december 2015 . Syftet är att kunna ge personer som varit arbetslösa en längre tid ett stöd som är anpassat efter det egna behovet och individens egna förutsättningar. Enligt Arbetsförmedlingen ska en persons tillgång till stöd styras av behovet och den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, inte av fasta tidsgränser som nu. Därför ska fasindelningen avskaffas.

Förändringar

Det var under år 2007 som jobb- och utvecklingsgarantin infördes, och då som fassystemet började användas. Långtidsarbetslösa delades in i olika faser – vilken fas en person delats in i har berott på hur länge personen varit arbetslös, inte utefter vilket behov av stöd han eller hon haft.

Fas 1 har inneburit kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. I fas 2 har personerna fått arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning, medan fas 3 inneburit sysselsättning hos anordnare.

I dag har cirka 23 000 personer sysselsättningsplatser inom fas 3. Dessa ska avvecklas successivt fram till 2018.

Förändringen i systemet innebär även att de som varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid får möjlighet att läsa yrkesinriktade kurser på folkhögskola, möjlighet till deltidsstudier i sex månader vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin, arbetsträningen kan förlängas från sex till tolv månader samt att satsningen på studiemotiverande kurser vid folkhögskola förlängs. Förändringarna innebär också att invandrare får möjlighet att studera svenska i tolv månader i stället för sex.

Av de som skrevs ut från fas 3 i Filipstad mellan februari och mars hade 4,8 procent arbete utan stöd, 61,9 procent arbete med stöd, 14,3 procent nystartsjobb och 9,5 procent var öppet arbetslösa 90 dagar efter utskrivningen.

Regeringen fattade beslutet om att förändra jobb- och utvecklingsgarantin i december 2015 . Syftet är att kunna ge personer som varit arbetslösa en längre tid ett stöd som är anpassat efter det egna behovet och individens egna förutsättningar. Enligt Arbetsförmedlingen ska en persons tillgång till stöd styras av behovet och den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, inte av fasta tidsgränser som nu. Därför ska fasindelningen avskaffas.

Förändringar

Det var under år 2007 som jobb- och utvecklingsgarantin infördes, och då som fassystemet började användas. Långtidsarbetslösa delades in i olika faser – vilken fas en person delats in i har berott på hur länge personen varit arbetslös, inte utefter vilket behov av stöd han eller hon haft.

Fas 1 har inneburit kartläggning, jobbsökaraktiviteter med coachning och förberedande insatser. I fas 2 har personerna fått arbetspraktik, arbetsträning och förstärkt arbetsträning, medan fas 3 inneburit sysselsättning hos anordnare.

I dag har cirka 23 000 personer sysselsättningsplatser inom fas 3. Dessa ska avvecklas successivt fram till 2018.

Förändringen i systemet innebär även att de som varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid får möjlighet att läsa yrkesinriktade kurser på folkhögskola, möjlighet till deltidsstudier i sex månader vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin, arbetsträningen kan förlängas från sex till tolv månader samt att satsningen på studiemotiverande kurser vid folkhögskola förlängs. Förändringarna innebär också att invandrare får möjlighet att studera svenska i tolv månader i stället för sex.

Av de som skrevs ut från fas 3 i Filipstad mellan februari och mars hade 4,8 procent arbete utan stöd, 61,9 procent arbete med stöd, 14,3 procent nystartsjobb och 9,5 procent var öppet arbetslösa 90 dagar efter utskrivningen.

Antal personer i fas 3

Första siffran visar antal personer som var inskrivna i fas 3 innan avvecklingen började, januari 2016. Andra siffran visar antal personer i fas 3 i juli 2016 efter att förändringarna inletts.

Karlstad 442 113

Kristinehamn 156 87

Säffle 91 35

Grums 48 17

Hagfors 40 16

Kil 35 15

Storfors 27 14

Arvika 50 12

Filipstad 45 10

Munkfors 23 10

Hammarö 44 9

Forshaga 43 6

Årjäng 17 6

Torsby 11 3

Eda 10 2

Sunne--------*

* Steck = 0 enligt Arbetsförmedlingens statistik

Källa: Arbetsförmedlingen