2016-08-26 06:00

2016-08-26 06:00

Nästan tio miljoner kronor i underskott

FILIPSTAD: Minskade statsbidrag ökar underskottet i kommunen

Nästan tio miljoner kronor i underskott för helåret – jämfört med budget. Detta är prognosen som ekonomienheten på kommunen nu gör. En förklaring är minskade statsbidrag.

Juni månadsuppföljning visade ett underskott på cirka 4,9 miljoner kronor. Men prognosen har försämrats ytterligare och nu väntas alltså ett underskott på cirka tio miljoner kronor för helåret.

En förklaring är minskade statsbidrag på cirka 4,4 miljoner kronor. Detta framkom under onsdagens möte i kommunstyrelsen.

– Underskottet kan bli 10 miljoner kronor. Det är allvarligt men inte kris, enligt mig. Orsaken är förändrade skatteprognoser från staten och avräkning på statsbidragen. Skatteunderlagsprognosen har sänkts med 6 miljarder för hela Sverige och för vår kommun handlar det om knappt 5 miljoner kronor för år 2016, berättar Torbjörn Parling (S), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Beskedet om att statsbidraget beräknas sänkas kom för knappt en vecka sedan.

– I september ska vi ha en större genomgång av ekonomin i kommunstyrelsen. Vi har redan en hel del uppdrag utlagda under maj månad i olika nämnder och förvaltningar, som ska redovisa förslag till besparingar.

Minskad invandring

Han förklarar att det är den minskade invandringen till Sverige som är orsaken till att skatteunderlagsprognosen har sänkts för hela landet.

– Det ger en mindre offentlig konsumtion som genererar skatteintäkter. Det är den största förklaringen.

Förvaltningschefsgruppen kommer att börja sitt arbete för att hitta förslag till besparingar, detta ska redovisas i kommunstyrelsen i september, säger han.

Redan i maj lades alltså ett uppdrag till olika nämnder och förvaltningar att komma med förslag för att få budgeten i balans, men då låg det prognostiserade underskottet på cirka 6 miljoner kronor.

– Då var det både socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsen som gick back, en orsak var de stora volymökningar som skett av antalet asylsökande.

Juni månadsuppföljning visade ett underskott på cirka 4,9 miljoner kronor. Men prognosen har försämrats ytterligare och nu väntas alltså ett underskott på cirka tio miljoner kronor för helåret.

En förklaring är minskade statsbidrag på cirka 4,4 miljoner kronor. Detta framkom under onsdagens möte i kommunstyrelsen.

– Underskottet kan bli 10 miljoner kronor. Det är allvarligt men inte kris, enligt mig. Orsaken är förändrade skatteprognoser från staten och avräkning på statsbidragen. Skatteunderlagsprognosen har sänkts med 6 miljarder för hela Sverige och för vår kommun handlar det om knappt 5 miljoner kronor för år 2016, berättar Torbjörn Parling (S), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Beskedet om att statsbidraget beräknas sänkas kom för knappt en vecka sedan.

– I september ska vi ha en större genomgång av ekonomin i kommunstyrelsen. Vi har redan en hel del uppdrag utlagda under maj månad i olika nämnder och förvaltningar, som ska redovisa förslag till besparingar.

Minskad invandring

Han förklarar att det är den minskade invandringen till Sverige som är orsaken till att skatteunderlagsprognosen har sänkts för hela landet.

– Det ger en mindre offentlig konsumtion som genererar skatteintäkter. Det är den största förklaringen.

Förvaltningschefsgruppen kommer att börja sitt arbete för att hitta förslag till besparingar, detta ska redovisas i kommunstyrelsen i september, säger han.

Redan i maj lades alltså ett uppdrag till olika nämnder och förvaltningar att komma med förslag för att få budgeten i balans, men då låg det prognostiserade underskottet på cirka 6 miljoner kronor.

– Då var det både socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsen som gick back, en orsak var de stora volymökningar som skett av antalet asylsökande.