2016-08-19 06:00

2016-08-23 13:54

De har skrivit en skapelseberättelse

FILIPSTAD: Geologparet berättar om Jordens födelse

De båda geologerna Eva-Lena Tullborg och Sven Åke Larson saknade en grundläggande bok om hur Sveriges berggrund kom till.
Då skrev de den själva. Resultatet är rena rama Bibeln i geologi – eller åtminstone en bok som med all rätt har underrubriken ”En geologisk skapelseberättelse”. FT träffade paret bredvid ett rejält stycke Filipstadsgranit.

– Det var Sven Åkes idé från början. När han blev pensionär var han inne på att göra en bok om Sveriges geologi och försöka göra den lite populärvetenskaplig, säger Eva-Lena.

Sven Åke Larson är professor emeritus i berggrundsgeologi vid Göteborgs universitet, Eva-Lena Tullborg är docent i geologi vid samma lärosäte. Sven Åke hade sedan länge saknat en bok att använda i sin undervisning, när han tog sig an färska studenter i geologiämnet. Bakgrundskunskaperna i ämnet är ofta ganska låga och den kurslitteratur som fanns att tillgå är för avancerad för nybörjare.

– Det blir ett glapp där, konstaterar han.

Grund kunskap

Det de flesta känner till om geologi kan i allmänhet sammanfattas med fyra ord:

– Granit, gnejs, rullstensåsar och istiden, säger Eva-Lena.

– Däremot har man inte fått lära sig hur det hänger ihop.

Nu hoppas de genom sin bok kunna överbrygga det där glappet och även göra geologin mer lockande för allmänheten.

– Vi vill nå en större publik än de redan frälsta, säger Sven Åke.

– Vi hoppas att folk ska tycka det är roligt och att vi väcker ett större intresse för geologi, säger Eva-Lena.

Och nog finns det spännande perspektiv att ta till sig. Inte minst tidsaspekten: här pratar vi om miljarder av år. Dramatik saknas inte heller: berättelsen om jorden innehåller exploderande supernovor, meteorit-nedslag och vulkanutbrott med mycket mera.

En miljard år

De har hållit på med boken sedan 2010 och har åkt land och rike runt i sitt arbete. De allra flesta bilderna i boken har de tagit själva och de lyfter fram gott om smultronställen som är värda att upptäckas av fler. Texten har de skrivit ihop, eller som Sven Åke uttrycker det:

– Jag har gjort utkastet och sen har Eva-Lena sågat det och gjort det förfärligt mycket bättre!

Boken inleds med ett kapitel fyllt av svar på grundläggande frågor, och sedan skildrar de hur Sverige kom till, i kapitel ordnade efter tidsordning. Hela Sverige steg inte upp fixt och färdigt – snarare tog det en miljard år att ”bygga” det. De äldsta delarna finns längst norrut och de bildades för mer än 2,5 miljarder år sedan, de yngsta delarna av Sveriges jordskorpa i sydväst kom till för drygt 1,5 miljarder år sedan men omvandlades sedan.

Det är tidsbegrepp som får tanken att svindla:

– Folk i allmänhet vet ju ganska väl vad farmor och farfar gjorde och hette, men sen när man börjar backa i det historiska tidsperspektivet, så kommer man till slut till en ände, där man har tappat tråden. Om man då ser på den geologiska tidsskalan, så rör det sig ju om miljoner och miljarder år och då är det lite svårt att hänga med, säger Sven Åke.

Upplagt för safari

Men de båda författarna guidar tryggt och metodiskt läsarna på resan genom årmiljarderna och längs resvägen skildras många intressanta miljöer. Såväl Grythyttan, med skifferbrottet, som mineralriket Långban finns med – och även Eva-Lenas barndomsstad Filipstad har en plats i boken. Och intervjun, den gör vi självklart vid en bergskant bestående av äkta Filipstadsgranit.

Med boken i hand kan man också göra egna utflykter, för i boken finns gott om angivelser av gps-koordinater.

– Idén är att man kan åka på geo-safari och åka runt, säger Sven-Åke.

Boken blev nyligen klar och nu åker paret runt och lanserar den hos olika sorters återförsäljare. Bland annat hoppas de att den ska säljas på museer och Naturrum runt om i landet.

Planer på en bok till

De har jobbat länge och hårt med sitt bokprojekt, men har inte blivit avskräckta från vidare projekt i samma anda, tvärtom. De har redan funderingar på ytterligare en bok.

– Det finns ett manus på en barnbok, avslöjar Sven Åke.

Det som saknas i dagsläget för att barnboken ska bli av är illustrationer till den, men när dessa är klara är de redo att väcka även barnens intresse för geologin. Frågan varför barn inte säger ”Jag vill bli geolog när jag blir stor” svarar Sven Åke lika snabbt som glatt på:

– Det är bara för att de inte har läst boken än!

– Det var Sven Åkes idé från början. När han blev pensionär var han inne på att göra en bok om Sveriges geologi och försöka göra den lite populärvetenskaplig, säger Eva-Lena.

Sven Åke Larson är professor emeritus i berggrundsgeologi vid Göteborgs universitet, Eva-Lena Tullborg är docent i geologi vid samma lärosäte. Sven Åke hade sedan länge saknat en bok att använda i sin undervisning, när han tog sig an färska studenter i geologiämnet. Bakgrundskunskaperna i ämnet är ofta ganska låga och den kurslitteratur som fanns att tillgå är för avancerad för nybörjare.

– Det blir ett glapp där, konstaterar han.

Grund kunskap

Det de flesta känner till om geologi kan i allmänhet sammanfattas med fyra ord:

– Granit, gnejs, rullstensåsar och istiden, säger Eva-Lena.

– Däremot har man inte fått lära sig hur det hänger ihop.

Nu hoppas de genom sin bok kunna överbrygga det där glappet och även göra geologin mer lockande för allmänheten.

– Vi vill nå en större publik än de redan frälsta, säger Sven Åke.

– Vi hoppas att folk ska tycka det är roligt och att vi väcker ett större intresse för geologi, säger Eva-Lena.

Och nog finns det spännande perspektiv att ta till sig. Inte minst tidsaspekten: här pratar vi om miljarder av år. Dramatik saknas inte heller: berättelsen om jorden innehåller exploderande supernovor, meteorit-nedslag och vulkanutbrott med mycket mera.

En miljard år

De har hållit på med boken sedan 2010 och har åkt land och rike runt i sitt arbete. De allra flesta bilderna i boken har de tagit själva och de lyfter fram gott om smultronställen som är värda att upptäckas av fler. Texten har de skrivit ihop, eller som Sven Åke uttrycker det:

– Jag har gjort utkastet och sen har Eva-Lena sågat det och gjort det förfärligt mycket bättre!

Boken inleds med ett kapitel fyllt av svar på grundläggande frågor, och sedan skildrar de hur Sverige kom till, i kapitel ordnade efter tidsordning. Hela Sverige steg inte upp fixt och färdigt – snarare tog det en miljard år att ”bygga” det. De äldsta delarna finns längst norrut och de bildades för mer än 2,5 miljarder år sedan, de yngsta delarna av Sveriges jordskorpa i sydväst kom till för drygt 1,5 miljarder år sedan men omvandlades sedan.

Det är tidsbegrepp som får tanken att svindla:

– Folk i allmänhet vet ju ganska väl vad farmor och farfar gjorde och hette, men sen när man börjar backa i det historiska tidsperspektivet, så kommer man till slut till en ände, där man har tappat tråden. Om man då ser på den geologiska tidsskalan, så rör det sig ju om miljoner och miljarder år och då är det lite svårt att hänga med, säger Sven Åke.

Upplagt för safari

Men de båda författarna guidar tryggt och metodiskt läsarna på resan genom årmiljarderna och längs resvägen skildras många intressanta miljöer. Såväl Grythyttan, med skifferbrottet, som mineralriket Långban finns med – och även Eva-Lenas barndomsstad Filipstad har en plats i boken. Och intervjun, den gör vi självklart vid en bergskant bestående av äkta Filipstadsgranit.

Med boken i hand kan man också göra egna utflykter, för i boken finns gott om angivelser av gps-koordinater.

– Idén är att man kan åka på geo-safari och åka runt, säger Sven-Åke.

Boken blev nyligen klar och nu åker paret runt och lanserar den hos olika sorters återförsäljare. Bland annat hoppas de att den ska säljas på museer och Naturrum runt om i landet.

Planer på en bok till

De har jobbat länge och hårt med sitt bokprojekt, men har inte blivit avskräckta från vidare projekt i samma anda, tvärtom. De har redan funderingar på ytterligare en bok.

– Det finns ett manus på en barnbok, avslöjar Sven Åke.

Det som saknas i dagsläget för att barnboken ska bli av är illustrationer till den, men när dessa är klara är de redo att väcka även barnens intresse för geologin. Frågan varför barn inte säger ”Jag vill bli geolog när jag blir stor” svarar Sven Åke lika snabbt som glatt på:

– Det är bara för att de inte har läst boken än!