2016-08-06 19:01

2016-08-06 19:01

John Ericsson firades så det hördes

FILIPSTAD: Sjöslaget dundrade över viken

Krutröken låg stundtals tät över Kyrkviken och det både poffade och flammade när slaget vid Hampton Roads spelades upp på Sverige-Amerika-dagen på lördagen.

En stor publik – några hundra personer – kantade strandlinjen på Flakudden och Kanonudden och fick se ett skådespel med verklig förlaga. Nordstaternas skepp Monitor med sitt manövrerbara kanontorn stävade ut och mötte än en gång Sydstaternas större, men otympligare Merrimac och det gick på samma sätt nu som 1862: Merrimac fick retirera med bortskjuten flagga.

Att just Filipstad spelar upp Sjöslaget på nytt hänger förstås ihop med att Monitors konstruktör John Ericsson var född i Långban och har sin sista vila i ett mausoleum på Östra kyrkogården, strax bredvid viken. Där, vid mausoleet, var det före Sjöslaget en högtidlighet med andakt, tal, musikkår och salut – och inte minst kransnedläggning vid John Ericssons kista.

En stor publik – några hundra personer – kantade strandlinjen på Flakudden och Kanonudden och fick se ett skådespel med verklig förlaga. Nordstaternas skepp Monitor med sitt manövrerbara kanontorn stävade ut och mötte än en gång Sydstaternas större, men otympligare Merrimac och det gick på samma sätt nu som 1862: Merrimac fick retirera med bortskjuten flagga.

Att just Filipstad spelar upp Sjöslaget på nytt hänger förstås ihop med att Monitors konstruktör John Ericsson var född i Långban och har sin sista vila i ett mausoleum på Östra kyrkogården, strax bredvid viken. Där, vid mausoleet, var det före Sjöslaget en högtidlighet med andakt, tal, musikkår och salut – och inte minst kransnedläggning vid John Ericssons kista.