2016-08-01 10:37

2016-08-01 10:37

Renässansmusik i kyrka

GÅSBORN

Sällsamma klanger kommer att ljuda vid helgsmålsbönen i Gåsborns kyrka på lördag kväll. Det är tidstrogna instrument, såsom säckpipa, krumhorn och allehanda flöjter med slagverk till, som trakteras av Gåsborns renässansensemble. Vi denna konsert medverkar förutom ledaren Jonas Hellberg, Anders Lindstrand på flöjter, Curt Lindmarker på slagverk och Jeanette Lindmarker på stråkinstrument. Musiken kommer företrädesvis från renässansens epok, men en del är av än tidigare datum.

Sällsamma klanger kommer att ljuda vid helgsmålsbönen i Gåsborns kyrka på lördag kväll. Det är tidstrogna instrument, såsom säckpipa, krumhorn och allehanda flöjter med slagverk till, som trakteras av Gåsborns renässansensemble. Vi denna konsert medverkar förutom ledaren Jonas Hellberg, Anders Lindstrand på flöjter, Curt Lindmarker på slagverk och Jeanette Lindmarker på stråkinstrument. Musiken kommer företrädesvis från renässansens epok, men en del är av än tidigare datum.