2016-07-29 06:00

2016-07-29 06:00

En vecka i konstens tecken

LESJÖFORS: Konstnärspar kommer tillbaka med projekt

En vecka i konstens tecken med blandade kulturer – det är vad konstnärerna Claire Roundenko-Bertin och John Sundkvist har planerat till början av augusti.

Förra året var de aktuella med utställningen ”Runt mitten” i Gruvbyn i Långban. Nu ska konstnärerna Claire Roudenko-Bertin och John Sundkvist hålla konstworkshopen ”Lesjöfors Samtida”. Veckan blir mångkulturell då de har bjudit in utländska konstnärer och precis som namnet antyder kommer workshopen att hållas i Lesjöfors.

– Det är sju konstnärer, några av dem är fortfarande studenter. De är från Frankrike men flera av dem har bakgrunder från länder utanför Europa. Sen kommer det även att delta några svenska konstnärer, säger John Sundkvist.

Konstnärerna har olika arbetssätt och inriktningar, därför kommer det att vara en stor bredd på workshopens innehåll och skapelser. Att deltagarna kommer från olika kulturer tror John kan bidra till ett bättre arbete.

– När det bara är svenska konstnärer så finns det ofta en samsyn om vad som är konst och vad som uppfattas som bra eller mindre bra. Olika bakgrunder berikar och det blir en helt annan dynamik, säger han.

Workshopen är inte bara till för konstnärerna, utan kommer att vara öppen för alla, både lokalbefolkning och personer utifrån.

– Man kan komma och direkt medverka i workshopen eller bara komma och se vad som händer. Man behöver inte anmäla sig utan man kan komma till museet eller Lyktan i Lesjöfors, säger John.

John berättar att projektet läggs i Lesjöfors just för att orten ska få lite mer konstinslag.

– Det känns som att Lesjöfors har hamnat lite i skymundan, det behövs ett konstevenemang där. Sen finns det ju ett fantastiskt museum som utgångspunkt.

För att kunna förverkliga projektet ansökte Claire och John om bidrag från kommunen, vilket har beviljats.

– Det är fantastiskt att vi kommer att kunna genomföra detta. Vi arbetar ju ideellt med detta så kommunens hjälp har varit avgörande. Det är bra att de finns som stöd för den här typen av initiativ, säger John.

Lesjöfors Samtida startar på måndag, den 1 augusti, och kommer att vara i gång till söndagen samma vecka. Workshopen avslutas med en presentation av de arbeten som gjorts under veckan.

Förra året var de aktuella med utställningen ”Runt mitten” i Gruvbyn i Långban. Nu ska konstnärerna Claire Roudenko-Bertin och John Sundkvist hålla konstworkshopen ”Lesjöfors Samtida”. Veckan blir mångkulturell då de har bjudit in utländska konstnärer och precis som namnet antyder kommer workshopen att hållas i Lesjöfors.

– Det är sju konstnärer, några av dem är fortfarande studenter. De är från Frankrike men flera av dem har bakgrunder från länder utanför Europa. Sen kommer det även att delta några svenska konstnärer, säger John Sundkvist.

Konstnärerna har olika arbetssätt och inriktningar, därför kommer det att vara en stor bredd på workshopens innehåll och skapelser. Att deltagarna kommer från olika kulturer tror John kan bidra till ett bättre arbete.

– När det bara är svenska konstnärer så finns det ofta en samsyn om vad som är konst och vad som uppfattas som bra eller mindre bra. Olika bakgrunder berikar och det blir en helt annan dynamik, säger han.

Workshopen är inte bara till för konstnärerna, utan kommer att vara öppen för alla, både lokalbefolkning och personer utifrån.

– Man kan komma och direkt medverka i workshopen eller bara komma och se vad som händer. Man behöver inte anmäla sig utan man kan komma till museet eller Lyktan i Lesjöfors, säger John.

John berättar att projektet läggs i Lesjöfors just för att orten ska få lite mer konstinslag.

– Det känns som att Lesjöfors har hamnat lite i skymundan, det behövs ett konstevenemang där. Sen finns det ju ett fantastiskt museum som utgångspunkt.

För att kunna förverkliga projektet ansökte Claire och John om bidrag från kommunen, vilket har beviljats.

– Det är fantastiskt att vi kommer att kunna genomföra detta. Vi arbetar ju ideellt med detta så kommunens hjälp har varit avgörande. Det är bra att de finns som stöd för den här typen av initiativ, säger John.

Lesjöfors Samtida startar på måndag, den 1 augusti, och kommer att vara i gång till söndagen samma vecka. Workshopen avslutas med en presentation av de arbeten som gjorts under veckan.

  • Frida Johansson