2016-07-22 08:55

2016-07-22 08:55

Mentorer ska ge goda råd på vägen framåt

LÅNGBAN: Maria Westin och Rima Shams Al-Deen är först ut i länet

Det är mycket man ska sätta sig in i när man kommer till ett nytt land för att skapa sig ett nytt liv. Med en mentor att fråga till råds går det lite lättare. Det är tanken i projektet Värmlandsmodellen, där Filipstad går i bräschen.
Första mentors-adept-paret ut är Maria Westin, turistchef i Karlstads kommun, och Rima Shams Al-Deen, guide i Långbans gruvby.

Rima har varit i Sverige i tre år. Hon kommer från Syrien, där hon bodde i Damaskus, hade studerat engelsk litteratur och flera språk och jobbade dels på turistbyrå, dels i en hjälporganisation. Då kom kriget.

Nu bor hon i Filipstad och är på väg att forma sig en ny framtid. Ett bra steg på vägen är att hon nu jobbar i Långbans gruvby som projektassistent och guide på arabiska – uppdrag som passar bra med hennes yrkes- och utbildningsbakgrund från hemlandet.

Att få en mentor ser hon positivt på.

– Jag har erfarenhet inom ett visst område, men befinner mig i ett land som nyanländ här. Då är det bra att ha någon som leder mig på rätt bana – och här kom Maria, säger hon med ett varmt leende.

– Jag kan lära mig mycket av hennes erfarenhet och nätverk är viktigt i Sverige, säger Rima.

Maria Westin ser också fram emot mötena med Rima och framhåller att hon säkert kommer att lära sig saker av henne också.

– Det är viktigt med integration och kan jag hjälpa till är det roligt också att få ge något. Det handlar heller inte bara om vad jag kan utan också om hur Rima ser på det.

Mentorsskapet ingår i det treåriga projektet Värmlandsmodellen, som drog i gång i våras.

– Filipstads kommun är projektägare och även Säffle, Sunne, Kil, Grums och Årjäng är med, räknar projektledaren Maria Lindeberg upp.

Hon berättar att projektet finansieras av EU-medel via socialfonden, ESF, och har som mål att förbättra integrationen.

Att fånga upp välutbildade nyanlända är en del av projektet. Maria Lindeberg arbetar därför bland annat med en kartläggning, för att se vilka yrkeskompetenser och intresseområden som finns representerade bland de nya. Med detta som utgångspunkt kan de hitta praktik och i förlängningen förhoppningsvis även jobb.

En effekt till, är att kommunerna får chansen att få behålla nyanlända med potential att fylla en del av det rekryteringsbehov som förväntas uppstå inom flera bristyrken framöver.

– Vi ska värna om dem som vill och kan, så att vi inte förlorar spetskompetenser, säger Maria Lindeberg.

Hon har inte upptäckt några läkare hittills, men väl flera som kan utbilda sig till undersköterskor, för att ta ett exempel.

Rima tycker att Filipstads kommun gör ett bra jobb med praktik och integration.

– De jag gick på SFI med har jobb eller praktik nu, säger hon.

– Filipstads kommun är en förebild på att ta fram praktikplatser. Jag tror Filipstad är bäst i klassen på att ta emot praktikanter, säger Maria Lindeberg.

Rima har varit i Sverige i tre år. Hon kommer från Syrien, där hon bodde i Damaskus, hade studerat engelsk litteratur och flera språk och jobbade dels på turistbyrå, dels i en hjälporganisation. Då kom kriget.

Nu bor hon i Filipstad och är på väg att forma sig en ny framtid. Ett bra steg på vägen är att hon nu jobbar i Långbans gruvby som projektassistent och guide på arabiska – uppdrag som passar bra med hennes yrkes- och utbildningsbakgrund från hemlandet.

Att få en mentor ser hon positivt på.

– Jag har erfarenhet inom ett visst område, men befinner mig i ett land som nyanländ här. Då är det bra att ha någon som leder mig på rätt bana – och här kom Maria, säger hon med ett varmt leende.

– Jag kan lära mig mycket av hennes erfarenhet och nätverk är viktigt i Sverige, säger Rima.

Maria Westin ser också fram emot mötena med Rima och framhåller att hon säkert kommer att lära sig saker av henne också.

– Det är viktigt med integration och kan jag hjälpa till är det roligt också att få ge något. Det handlar heller inte bara om vad jag kan utan också om hur Rima ser på det.

Mentorsskapet ingår i det treåriga projektet Värmlandsmodellen, som drog i gång i våras.

– Filipstads kommun är projektägare och även Säffle, Sunne, Kil, Grums och Årjäng är med, räknar projektledaren Maria Lindeberg upp.

Hon berättar att projektet finansieras av EU-medel via socialfonden, ESF, och har som mål att förbättra integrationen.

Att fånga upp välutbildade nyanlända är en del av projektet. Maria Lindeberg arbetar därför bland annat med en kartläggning, för att se vilka yrkeskompetenser och intresseområden som finns representerade bland de nya. Med detta som utgångspunkt kan de hitta praktik och i förlängningen förhoppningsvis även jobb.

En effekt till, är att kommunerna får chansen att få behålla nyanlända med potential att fylla en del av det rekryteringsbehov som förväntas uppstå inom flera bristyrken framöver.

– Vi ska värna om dem som vill och kan, så att vi inte förlorar spetskompetenser, säger Maria Lindeberg.

Hon har inte upptäckt några läkare hittills, men väl flera som kan utbilda sig till undersköterskor, för att ta ett exempel.

Rima tycker att Filipstads kommun gör ett bra jobb med praktik och integration.

– De jag gick på SFI med har jobb eller praktik nu, säger hon.

– Filipstads kommun är en förebild på att ta fram praktikplatser. Jag tror Filipstad är bäst i klassen på att ta emot praktikanter, säger Maria Lindeberg.