2016-06-28 12:33

2016-06-28 12:33

De lyfter fram det fina i byn

LÅNGBAN: Projekt som snyggar till

Långban snyggas till och projektdeltagarna får testa sina yrkeskunskaper.
Det finns flera vinnare i projektet där nio personer är i gång med alltifrån slyröjning till snickeri.

– Det är Värmlands museum och Filipstads kommun som är ihop om det här, berättar Susanne Berggren, som är projektledare för projektet som drog i gång i april.

Kommunen har tagit emot många nyanlända som behöver bra saker att göra och museet har en gruvby fylld med byggnader och mark som behöver underhållas.

Bevara och utveckla

I projektet möts två goda viljor: viljan att bevara det som finns i gruvbyn och viljan att utveckla det. På kuppen får deltagarna också chansen att prova på hur de yrkeskunskaper de har med sig från sina hemländer står sig i Sverige.

– Att vara målare i Damaskus, Mogadishu och Filipstad är inte säkert att det är samma sak. Vi har sett allt från den som är expert på alla pigment till den som brukade bära fram vattenhinken att tvätta penslar i, berättar Susanne Berggren.

Flera språk

Deltagarna kan också komma med viktiga synpunkter när besöksmålet Långban utvecklas. Inte minst gäller det frågan om vad nyanlända tycker är intressant att se, vilka språk man ska guida på, hur man kan utforma broschyrer och evenemang.

Inom gruppen finns arabiska, tigrinja (som talas i Eritrea), somaliska och tyska – men visst pratas det svenska också.

– Vi har språk som ingår i schemat och vi utgår från det de gör. Vi har märkt upp grejer som skruvmejsel, hammare, såg, diskbänk och toalett. Målet är att de ska kunna berätta något om det de gör, säger Susanne Berggren.

Hon tycker det går framåt på många plan. Lärande pågår och även i byn syns skillnad.

– De har röjt 1,5 hektar på östra sidan om vägen och har bland annat frilagt en badplats.

I snickarboa byggdes det bord och stolar till badplatsen, att rasta vid, när FT tittade in, och deltagarna verkade nöjda både med projektjobbet och sin nya bostadsort.

– Jag trivs bra här – mycket bra! Filipstad är mycket fint, tycker Kuidane Okube, en av de aktiva.

Susanne trivs också:

– Det är väldigt roligt och väldigt meningsfullt. Vi bygger upp en verksamhet tillsammans och vi lär oss jättemycket. Varje dag blir inte som jag tänkt mig, men det vi gör känns väldigt viktigt, säger hon.

– Det är Värmlands museum och Filipstads kommun som är ihop om det här, berättar Susanne Berggren, som är projektledare för projektet som drog i gång i april.

Kommunen har tagit emot många nyanlända som behöver bra saker att göra och museet har en gruvby fylld med byggnader och mark som behöver underhållas.

Bevara och utveckla

I projektet möts två goda viljor: viljan att bevara det som finns i gruvbyn och viljan att utveckla det. På kuppen får deltagarna också chansen att prova på hur de yrkeskunskaper de har med sig från sina hemländer står sig i Sverige.

– Att vara målare i Damaskus, Mogadishu och Filipstad är inte säkert att det är samma sak. Vi har sett allt från den som är expert på alla pigment till den som brukade bära fram vattenhinken att tvätta penslar i, berättar Susanne Berggren.

Flera språk

Deltagarna kan också komma med viktiga synpunkter när besöksmålet Långban utvecklas. Inte minst gäller det frågan om vad nyanlända tycker är intressant att se, vilka språk man ska guida på, hur man kan utforma broschyrer och evenemang.

Inom gruppen finns arabiska, tigrinja (som talas i Eritrea), somaliska och tyska – men visst pratas det svenska också.

– Vi har språk som ingår i schemat och vi utgår från det de gör. Vi har märkt upp grejer som skruvmejsel, hammare, såg, diskbänk och toalett. Målet är att de ska kunna berätta något om det de gör, säger Susanne Berggren.

Hon tycker det går framåt på många plan. Lärande pågår och även i byn syns skillnad.

– De har röjt 1,5 hektar på östra sidan om vägen och har bland annat frilagt en badplats.

I snickarboa byggdes det bord och stolar till badplatsen, att rasta vid, när FT tittade in, och deltagarna verkade nöjda både med projektjobbet och sin nya bostadsort.

– Jag trivs bra här – mycket bra! Filipstad är mycket fint, tycker Kuidane Okube, en av de aktiva.

Susanne trivs också:

– Det är väldigt roligt och väldigt meningsfullt. Vi bygger upp en verksamhet tillsammans och vi lär oss jättemycket. Varje dag blir inte som jag tänkt mig, men det vi gör känns väldigt viktigt, säger hon.