2016-06-27 17:39

2016-06-27 17:39

Minus blev plus

FILIPSTAD: Filipstads församling vände underskott till överskott

Filipstads församling redovisade ett överskott på 1,4 miljoner kronor för år 2015 - i stället för ett budgeterat underskott på 2,3 miljoner kronor.

Orsaken till denna skillnad beror främst på större avräkning för begravningsverksamheten än budgeterat. Det budgeterade underskottet för begravningsverksamheten låg på cirka 1,3 miljoner kronor, men utfallet visade sig bli 5,3 miljoner kronor. Begravningsverksamhetens överskott är nu nästan balanserat.

Kyrkofullmäktige har beslutat att överföra förra årets överskott till balanserat resultat.

Detta framgår av årsredovisning 2015 för Filipstads församling, som godkändes vid kyrkofullmäktiges senaste möte. Under mötet godkändes även verksamhetsuppföljningar och revisionsberättelse för förra året. Dessutom beviljades ansvarsfrihet.

Flera intäktskällor

Enligt prognosen beräknas intäkterna detta år uppgå till cirka 25,1 miljon kronor. Intäkterna består av:

- Kyrkoavgift: 15,2 miljoner kronor.

- Begravningsavgift: 8,9 miljoner kronor.

- Ekonomisk utjämning: 999 000 kronor.

Några utmaningar framöver är sjunkande intäkter - beroende på befolkningsminskning och att fler personer går ur Svenska kyrkan.

Flera stora fastighetsrenoveringar är nu gjorda och framöver blir det mer återhållsamt med underhållet.

Förra året utfördes bland annat fasadrenovering, orgelrenovering och målning av kyrkbänkar i Filipstads kyrka. Budgeten låg på cirka 2,4 miljoner kronor, men kostnaden landande på cirka 601 991 kronor.

Orsaken till denna skillnad beror främst på större avräkning för begravningsverksamheten än budgeterat. Det budgeterade underskottet för begravningsverksamheten låg på cirka 1,3 miljoner kronor, men utfallet visade sig bli 5,3 miljoner kronor. Begravningsverksamhetens överskott är nu nästan balanserat.

Kyrkofullmäktige har beslutat att överföra förra årets överskott till balanserat resultat.

Detta framgår av årsredovisning 2015 för Filipstads församling, som godkändes vid kyrkofullmäktiges senaste möte. Under mötet godkändes även verksamhetsuppföljningar och revisionsberättelse för förra året. Dessutom beviljades ansvarsfrihet.

Flera intäktskällor

Enligt prognosen beräknas intäkterna detta år uppgå till cirka 25,1 miljon kronor. Intäkterna består av:

- Kyrkoavgift: 15,2 miljoner kronor.

- Begravningsavgift: 8,9 miljoner kronor.

- Ekonomisk utjämning: 999 000 kronor.

Några utmaningar framöver är sjunkande intäkter - beroende på befolkningsminskning och att fler personer går ur Svenska kyrkan.

Flera stora fastighetsrenoveringar är nu gjorda och framöver blir det mer återhållsamt med underhållet.

Förra året utfördes bland annat fasadrenovering, orgelrenovering och målning av kyrkbänkar i Filipstads kyrka. Budgeten låg på cirka 2,4 miljoner kronor, men kostnaden landande på cirka 601 991 kronor.

Statistik Filipstads församling:

2015 2014 2013

Antal gudstjänstbesökare 12325 12652 10103

Antal döpta 68 59 62

Antal konfirmander 22 23 20

Antal vigslar 28 25 ej uppg

Antal aktiva inträden 13 3 6

Antal aktiva utträden 46 40 78

Källa: Filipstads församling