2016-06-17 17:35

2016-06-17 17:35

Hotellet får inte vara asylboende

STORFORS: 45 personer tvingas flytta

Hotel Storfors, som sedan en tid fungerat som asylboende, kommer på tisdag nästa vecka att stängas.
Beskedet upprör såväl kommunen som Röda korset:
”Helt förkastligt.”

Enligt Storfors kommuns hemsida ska alla 45 personer som bor på hotellet, varav cirka 25 stycken är barn, att flyttas till ett annat boende.

Vidar Sandell, från Röda korset, har uttalat sig på hemsidan och säger att beslutet är oacceptabelt.

”Det är inhumant och man tar inte hänsyn till barnperspektivet när man flyttar runt människor på det här sättet.”

Även Ingmarie Thyr, verksamhetschef inom kommunen, delar med sig av sina åsikter på hemsidan:

”Det är väldigt tråkigt för dem som berörs, men också problematiskt för oss som planerat och anställt personal och frigjort lokaler utifrån den situation vi har.”

Anledningen till att hotellet inte längre får brukas som asylboende uppges bero på den nya ramavtalsupphandlingen som överklagats till förvaltningsrätten. Under tiden som överklagningsprocessen pågår kan Migrationsverket inte teckna några nya ramavtal.

Om upphandlingen inte hade överklagats hade Migrationsverket kunnat skriva ramavtal med hotellet tidigare. Personerna som bor på hotellet hade då inte behövt att flytta.

Till hösten, i september, kommer dock hotellet att kunna bebos av asylsökande igen då en ny upphandling stundar.

Enligt Storfors kommuns hemsida ska alla 45 personer som bor på hotellet, varav cirka 25 stycken är barn, att flyttas till ett annat boende.

Vidar Sandell, från Röda korset, har uttalat sig på hemsidan och säger att beslutet är oacceptabelt.

”Det är inhumant och man tar inte hänsyn till barnperspektivet när man flyttar runt människor på det här sättet.”

Även Ingmarie Thyr, verksamhetschef inom kommunen, delar med sig av sina åsikter på hemsidan:

”Det är väldigt tråkigt för dem som berörs, men också problematiskt för oss som planerat och anställt personal och frigjort lokaler utifrån den situation vi har.”

Anledningen till att hotellet inte längre får brukas som asylboende uppges bero på den nya ramavtalsupphandlingen som överklagats till förvaltningsrätten. Under tiden som överklagningsprocessen pågår kan Migrationsverket inte teckna några nya ramavtal.

Om upphandlingen inte hade överklagats hade Migrationsverket kunnat skriva ramavtal med hotellet tidigare. Personerna som bor på hotellet hade då inte behövt att flytta.

Till hösten, i september, kommer dock hotellet att kunna bebos av asylsökande igen då en ny upphandling stundar.