2016-06-07 16:44

2016-06-07 16:44

Trångt i kröken – här kan det bli P-förbud

FILIPSTAD: Motion till fullmäktige

Det är trångt i svängen vid Västra Villagatan 1. Nu föreslår Ulf Söhrman (M) att parkeringsförbud ska införas på ena sidan av gatan.

När kommunen fixade till gång- och cykelvägen vid sidan av gatan uppstod ett annat problem: det blev trångt i kröken, där Västra Villagatan möter Hertig Filips gata.

Trots det är det tillåtet att parkera på båda sidor av gatan, men nu föreslår Ulf Söhrman att det inte ska vara så längre.

– Denna krök är rätt tvär och det är tillåtet med parkering på båda sidorna av gatan. Detta innebär att det är trångt vid kröken. Detta bör kunna förbättras om parkeringsförbud införs på en sida av gatan, skriver han i en motion han lämnat in till kommunfullmäktige.

I motionen föreslår han att kommunstyrelsens teknikutskott ska pröva möjligheten till p-förbud i ena riktningen.

När kommunen fixade till gång- och cykelvägen vid sidan av gatan uppstod ett annat problem: det blev trångt i kröken, där Västra Villagatan möter Hertig Filips gata.

Trots det är det tillåtet att parkera på båda sidor av gatan, men nu föreslår Ulf Söhrman att det inte ska vara så längre.

– Denna krök är rätt tvär och det är tillåtet med parkering på båda sidorna av gatan. Detta innebär att det är trångt vid kröken. Detta bör kunna förbättras om parkeringsförbud införs på en sida av gatan, skriver han i en motion han lämnat in till kommunfullmäktige.

I motionen föreslår han att kommunstyrelsens teknikutskott ska pröva möjligheten till p-förbud i ena riktningen.