2016-06-07 06:00

2016-06-07 06:00

Företagarna stöttar handeln

FILIPSTAD: Attraktiva Filipstad får stipendium till centrumutveckling

Företagarna i Filipstad har beslutat att gå in med medel för att stötta arbetet med en mer levande stadskärna.
Centrumföreningen Attraktiva Filipstad får 30 000 i stipendiebidrag.

Ulf Söhrman, ordförande i Företagarna i Filipstad, meddelar i ett pressmeddelande att Företagarna beslutat om att ge Attraktiva Filipstad stipendier.

Det gör man på två sätt. Dels för centrumföreningen 10 000 för 2016 och lika mycket för 2017 i stipendiebidrag. Dels får samma förening 10 000 kronor i bidrag under 2016 från Företagarnas stipendie- och hjälpfond, för att säkerställa finansieringen från näringslivet i Filipstad till utvecklingsprojekten i Filipstads centrum.

Bidragen kommer att överlämnas på centrumföreningens nästkommande möte.

– Företagarna i Filipstad ser det som nödvändigt att handeln i Filipstads centrum förbättras ordentligt Och vill med dessa bidrag försöka göra en insats för utvecklingen i centrum, då det är nödvändigt att alla försöker bidra till en positiv utveckling i centrumhandeln, skriver Ulf Söhrman som även är ordförande i Företagarnas stipendiefond.

Ulf Söhrman, ordförande i Företagarna i Filipstad, meddelar i ett pressmeddelande att Företagarna beslutat om att ge Attraktiva Filipstad stipendier.

Det gör man på två sätt. Dels för centrumföreningen 10 000 för 2016 och lika mycket för 2017 i stipendiebidrag. Dels får samma förening 10 000 kronor i bidrag under 2016 från Företagarnas stipendie- och hjälpfond, för att säkerställa finansieringen från näringslivet i Filipstad till utvecklingsprojekten i Filipstads centrum.

Bidragen kommer att överlämnas på centrumföreningens nästkommande möte.

– Företagarna i Filipstad ser det som nödvändigt att handeln i Filipstads centrum förbättras ordentligt Och vill med dessa bidrag försöka göra en insats för utvecklingen i centrum, då det är nödvändigt att alla försöker bidra till en positiv utveckling i centrumhandeln, skriver Ulf Söhrman som även är ordförande i Företagarnas stipendiefond.

Attraktiva Filipstad

Startade 2011 och består av representanter från kommunen, Svensk handel, Fastighetsägarna, Företagarna och föreningslivet. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.och arbeta för att Filipstad skall vara en attraktiv plats, för näringsidkare, handel, boende, kultur och upplevelser. Föreningen skall vara ett forum för samverkan i syfte att stärka Filipstads attraktionskraft som handels-och bostadsort.

Källa: Filipstads kommun