2016-06-06 15:49

2016-06-06 15:49

De vill fånga upp ungas idéer

FILIPSTAD: Unga med idéer är potentiella företagare

I fredags fick Stora torget en fikaplats, med sittmöbler, volleybollnät och ett bord fyllt av godis. Dock var det inte en fråga om någon permanent mys-åtgärd, utan ett sätt att locka unga och idérika att slå sig ned och prata en stund.

– Vi hoppas på att träffa ungdomar som vill starta företag och bolla idéer, säger Lena Rattfeldt, som var på plats från projektet Ung idé Värmland tillsammans med Cecilia Fjellman, Sebastian Toll och egna företagaren Andreas Nilsson.

Med ungdomar menas i det här fall personer mellan 16 och 35 år. Det är målgruppen för projektet och målet är utstakat:

– Målet med projektet är att skapa företag i Värmland och för att möta vår målgrupp gör vi en turné, säger Cecilia Fjellman.

Hon berättar också att de också gärna vill ha kontakt med anhöriga till unga. De anhöriga har nämligen visat sig ha en nyckelroll, som förebilder men också som kontaktskapare.

– Jag har haft kontakt med en mormor som läst om oss i tidningen och ringde för att fråga och sedan berätta för sitt barnbarn.

Så kan en väg in till projektet se ut. En annan kan vara att råka gå förbi ett glatt gäng på ett torg – det kan också skapa kontakt. Filipstad fick besök sista dagen på projektets turné och det var inte så många som slog sig ned hos gruppen i förmiddagssolen medan FT var på plats. Det behöver dock inte vara ett dåligt omen.

– Vi förväntar oss inte stor rusning, men ofta hör några av sig efteråt, säger Cecilia Fjellman.

Projektet finns ju heller inte bara när det syns på gator och torg. Till vardags kan en idérik person i Filipstad lämpligen ta kontakt med Sebastian Toll, som jobbar som så kallad idélots och finns på kommunens näringslivskontor i Filipstad.

Behöver man fler goda råd kan lotsen ge tips om vart man ska vända sig.

– Till oss får man komma och bolla idéer, få stöd och hjälp – någon att prata med. Vi vill fånga fler idéer.

Att arbetet ger resultat kan Cecilia Fjellman visa klara papper på.

– Vi har mött 220 personer i projektet under två och ett halvt år och det är 40 företag som startats under den här tiden, säger hon.

Hon vill gärna se ännu fler och ett led i det är att visa upp förebilder som Andreas Nilsson, ung Filipstadskille som nyss startat eget. FT har tidigare berättat om hans väg från arbetsplatsolycka till föredragshållare och han ser positivt på sitt sina träffar med Ung idé Värmland.

– Man får knyta kontakter och så får man byta lite roliga ord ibland. Man får mycket nya kompisar och det är kul att utvecklas, man blir starkare och starkare och det blir många skratt.

– Vi hoppas på att träffa ungdomar som vill starta företag och bolla idéer, säger Lena Rattfeldt, som var på plats från projektet Ung idé Värmland tillsammans med Cecilia Fjellman, Sebastian Toll och egna företagaren Andreas Nilsson.

Med ungdomar menas i det här fall personer mellan 16 och 35 år. Det är målgruppen för projektet och målet är utstakat:

– Målet med projektet är att skapa företag i Värmland och för att möta vår målgrupp gör vi en turné, säger Cecilia Fjellman.

Hon berättar också att de också gärna vill ha kontakt med anhöriga till unga. De anhöriga har nämligen visat sig ha en nyckelroll, som förebilder men också som kontaktskapare.

– Jag har haft kontakt med en mormor som läst om oss i tidningen och ringde för att fråga och sedan berätta för sitt barnbarn.

Så kan en väg in till projektet se ut. En annan kan vara att råka gå förbi ett glatt gäng på ett torg – det kan också skapa kontakt. Filipstad fick besök sista dagen på projektets turné och det var inte så många som slog sig ned hos gruppen i förmiddagssolen medan FT var på plats. Det behöver dock inte vara ett dåligt omen.

– Vi förväntar oss inte stor rusning, men ofta hör några av sig efteråt, säger Cecilia Fjellman.

Projektet finns ju heller inte bara när det syns på gator och torg. Till vardags kan en idérik person i Filipstad lämpligen ta kontakt med Sebastian Toll, som jobbar som så kallad idélots och finns på kommunens näringslivskontor i Filipstad.

Behöver man fler goda råd kan lotsen ge tips om vart man ska vända sig.

– Till oss får man komma och bolla idéer, få stöd och hjälp – någon att prata med. Vi vill fånga fler idéer.

Att arbetet ger resultat kan Cecilia Fjellman visa klara papper på.

– Vi har mött 220 personer i projektet under två och ett halvt år och det är 40 företag som startats under den här tiden, säger hon.

Hon vill gärna se ännu fler och ett led i det är att visa upp förebilder som Andreas Nilsson, ung Filipstadskille som nyss startat eget. FT har tidigare berättat om hans väg från arbetsplatsolycka till föredragshållare och han ser positivt på sitt sina träffar med Ung idé Värmland.

– Man får knyta kontakter och så får man byta lite roliga ord ibland. Man får mycket nya kompisar och det är kul att utvecklas, man blir starkare och starkare och det blir många skratt.