2016-06-06 09:22

2016-06-06 09:22

Bjöds på blandad meny

FILIPSTAD: Frukostmöte om fastigheter, affärskraft och handel

Under fredagens frukostmöte, som Näringslivskontoret på Filipstads kommun arrangerade, var det en stor blandning av olika teman som stod på menyn.

Frukostmötet som hölls på Hennickehammars herrgård inleddes med ett kort välkomnande tal av Maria Thiery Wase, näringslivschef på Filipstads kommun, innan fastighetschefen Per Green tog över för morgonens första presentation.

Han berättade om de olika projekt som de har på gång inom kommunens fastighetsområde, sammanlagt handlar det om mellan 33 och 50 projekt.

– Det händer jättemycket!

Eftersom gatu- och parkchefen Roger Danielsson hade fått förhinder, fick också Per ta ansvaret den här morgonen att berätta lite om hur gata/park kommer arbeta inom sitt verksamhetsområde framöver.

Även där fanns mycket på gång, så som exempelvis den redan flitigt diskuterade skateparken.

Mats Ögren från projektet Affärskraft i Värmland och Handelskammaren pratade om hur viktigt det är att det går bra för de små företagen. Han berättade att det är andra gången de kör det här projektet, som bland annat innebär utbildningsmöjligheter ”till ett fantastiskt pris” för både små- och mikroföretag.

Första gången projektet genomfördes (2010-2013) uppgav 46 procent av de medverkande företagen att de hade ökat sin omsättning, och hela 96 procent kände efteråt att de hade haft nytta av projektet.

Vill utveckla skyltning

Från arbetsförmedlingen informerade Annicka Carlsson, tillsammans med Filipstads arbetsförmedlings företagsansvarige Annica Mithander hur de kan hjälpa företag att rekrytera ny personal på ett så smidigt sätt som möjligt.

Något som diskuterades flitigt med arbetsförmedlarna under frukosten var hur man på bästa sätt ska kunna ta tillvara den arbetskraft och kompetens som de nyanlända kan erbjuda.

Bland annat kom det fram att det finns möjligheter för företagen att under upp till tre veckors tid, ta in nyanlända på praktik för att kunna hjälpa till och ge en yrkesbedömningskompetens på dem mot en ersättning.

Som avslutning på frukostmötet berättade först Ulf Elmér om vad BID-projektet Scandinavian Heartland innebär. Bland annat vill man med BID-projektet satsa på bättre skyltning för att få människor på genomresa in i centrum.

Helena Bornstedt hann också berätta lite kort om det nya e-handelsprojektet innan frukostmötet var över.

Frukostmötet som hölls på Hennickehammars herrgård inleddes med ett kort välkomnande tal av Maria Thiery Wase, näringslivschef på Filipstads kommun, innan fastighetschefen Per Green tog över för morgonens första presentation.

Han berättade om de olika projekt som de har på gång inom kommunens fastighetsområde, sammanlagt handlar det om mellan 33 och 50 projekt.

– Det händer jättemycket!

Eftersom gatu- och parkchefen Roger Danielsson hade fått förhinder, fick också Per ta ansvaret den här morgonen att berätta lite om hur gata/park kommer arbeta inom sitt verksamhetsområde framöver.

Även där fanns mycket på gång, så som exempelvis den redan flitigt diskuterade skateparken.

Mats Ögren från projektet Affärskraft i Värmland och Handelskammaren pratade om hur viktigt det är att det går bra för de små företagen. Han berättade att det är andra gången de kör det här projektet, som bland annat innebär utbildningsmöjligheter ”till ett fantastiskt pris” för både små- och mikroföretag.

Första gången projektet genomfördes (2010-2013) uppgav 46 procent av de medverkande företagen att de hade ökat sin omsättning, och hela 96 procent kände efteråt att de hade haft nytta av projektet.

Vill utveckla skyltning

Från arbetsförmedlingen informerade Annicka Carlsson, tillsammans med Filipstads arbetsförmedlings företagsansvarige Annica Mithander hur de kan hjälpa företag att rekrytera ny personal på ett så smidigt sätt som möjligt.

Något som diskuterades flitigt med arbetsförmedlarna under frukosten var hur man på bästa sätt ska kunna ta tillvara den arbetskraft och kompetens som de nyanlända kan erbjuda.

Bland annat kom det fram att det finns möjligheter för företagen att under upp till tre veckors tid, ta in nyanlända på praktik för att kunna hjälpa till och ge en yrkesbedömningskompetens på dem mot en ersättning.

Som avslutning på frukostmötet berättade först Ulf Elmér om vad BID-projektet Scandinavian Heartland innebär. Bland annat vill man med BID-projektet satsa på bättre skyltning för att få människor på genomresa in i centrum.

Helena Bornstedt hann också berätta lite kort om det nya e-handelsprojektet innan frukostmötet var över.

  • Mattias Karlsson