2016-06-06 15:40

2016-06-06 15:40

Apotek fårett tillskott

MOLKOM: Bidrag till glesbygd

36 apotek i Sverige får glesbygdsbidrag för 2015. Apoteket i Molkom är ett av dem och får 181 900 kronor i stöd.

Pengarna kommer från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och villkoret för att få stöd är att apoteket ska ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek, ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Tre värmländska apotek klarar kraven: det i Molkom som drivs av Apoteksgruppen får 181 900 kronor. Apoteket i Likenäs, som drivs av Kronans apotek, får 431 258, och Ekshärads apotek, drivet av Apoteket Hjärtat, får 82871.

TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 36 apotek för år 2015. Sammanlagt ansökte 38 apotek, varav hälften hade negativt resultat innan bidrag. Inkluderas bidraget har bara tre apotek negativt resultat.

Pengarna kommer från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och villkoret för att få stöd är att apoteket ska ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek, ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och tio miljoner kronor för verksamhetsåret och ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

Tre värmländska apotek klarar kraven: det i Molkom som drivs av Apoteksgruppen får 181 900 kronor. Apoteket i Likenäs, som drivs av Kronans apotek, får 431 258, och Ekshärads apotek, drivet av Apoteket Hjärtat, får 82871.

TLV har beslutat att ge glesbygdsbidrag till 36 apotek för år 2015. Sammanlagt ansökte 38 apotek, varav hälften hade negativt resultat innan bidrag. Inkluderas bidraget har bara tre apotek negativt resultat.