2016-05-11 11:31

2016-05-11 11:31

Gratis sommarkul för barn

FILIPSTAD

Filipstads kommun har fått över 550 000 kronor i statligt stöd för att barn mellan 6 och 15 år ska få delta i kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Tanken med aktiviteterna är att de ska stimulera både pojkars och flickors deltagande, främja integration och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. De föreningar, organisationer och församlingar som vill anordna aktiviteter för barnen kan ansöka om sommarlovsstöd senast 10 juni. Pengarna faller inom ramen för de extra medel som utlysts för sommarlovsstöd från regeringen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.

Tanken med aktiviteterna är att de ska stimulera både pojkars och flickors deltagande, främja integration och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. De föreningar, organisationer och församlingar som vill anordna aktiviteter för barnen kan ansöka om sommarlovsstöd senast 10 juni. Pengarna faller inom ramen för de extra medel som utlysts för sommarlovsstöd från regeringen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.