2016-05-02 07:17

2016-05-02 07:17

Regionen ska driva frågan om kontanter

VÄRMLAND

Anders Nilsson (V) fick gehör hos regionfullmäktige för sin åsikt om bankerna och kontanthanteringen.

Tillsammans med partikollegan Ann-Marie Wallouch skrev han en motion, där han ville att Region Värmland skulle få i uppdrag att driva frågan om kontanthantering på fler bankkontor i Värmland. Arbetet skulle i så fall göras tillsammans med Länsstyrelsen Värmland, Handelskammaren Värmland och andra aktörer.

Regionfullmäktige beslutade på fredagen att bifalla motionen.

Anders Nilsson (V) fick gehör hos regionfullmäktige för sin åsikt om bankerna och kontanthanteringen.

Tillsammans med partikollegan Ann-Marie Wallouch skrev han en motion, där han ville att Region Värmland skulle få i uppdrag att driva frågan om kontanthantering på fler bankkontor i Värmland. Arbetet skulle i så fall göras tillsammans med Länsstyrelsen Värmland, Handelskammaren Värmland och andra aktörer.

Regionfullmäktige beslutade på fredagen att bifalla motionen.