2016-04-01 16:48

2016-04-01 16:48

Brandmän på skoldisco

PERSBERG

Eleverna på Persbergs skola skulle ha påskdisco – men när rökmaskinen puttrade i gång gick brandlarmet.

Det hände på onsdagskvällen och när larmet gick ryckte räddningstjänsten ut direkt. Två brandbilar rullade in på skolgården och snart kunde det konstateras att det inte var någon brand, utan en rökmaskin som orsakat larmet. Eleverna hade utrymt och stod föredömligt uppställda ute på skolgården.

Rökmaskinen stängdes av och sedan kunde discot fortsätta som planerat, efter det oväntade besöket.

Det hände på onsdagskvällen och när larmet gick ryckte räddningstjänsten ut direkt. Två brandbilar rullade in på skolgården och snart kunde det konstateras att det inte var någon brand, utan en rökmaskin som orsakat larmet. Eleverna hade utrymt och stod föredömligt uppställda ute på skolgården.

Rökmaskinen stängdes av och sedan kunde discot fortsätta som planerat, efter det oväntade besöket.