2016-02-29 15:26

2016-02-29 15:26

Söker bidrag till visans festival

NORDMARK: Planer för sommaren

Värmlandsvisans dagar behöver bidrag.

I en skrivelse till kommunen söker arrangerande Nordmarks hembygdsförening ett bidrag på 35 000 kronor för att ha råd med arvoden till de deltagande musikerna.

Värmlandsvisans dagar är planerade till den 28 till 29 juli på Nordmarksbergs herrgård och det blir tredje upplagan av festivalen. Av ansökan framgår att årets festival kommer att omfatta cirka 25 musikanter.

I en skrivelse till kommunen söker arrangerande Nordmarks hembygdsförening ett bidrag på 35 000 kronor för att ha råd med arvoden till de deltagande musikerna.

Värmlandsvisans dagar är planerade till den 28 till 29 juli på Nordmarksbergs herrgård och det blir tredje upplagan av festivalen. Av ansökan framgår att årets festival kommer att omfatta cirka 25 musikanter.