2016-02-29 14:44

2016-02-29 14:44

Riseldare fick brandmansbesök

FILIPSTAD

Vid åttatiden på måndagsmorgonen fick räddningstjänsten larm om en brand utomhus. Väl på plats vid Myrängsvägen visade det sig dock att det inte var någon eldsvåda, utan en kontrollerad eldning av ris som pågick.

Brandmännen behövde inte vidta någon åtgärd mot elden utan kunde återvända till stationen.

Detsamma gällde för en utryckning lite senare på förmiddagen, vid kvart i elva, då hantverkare råkade utlösa automatlarmet på Saxå herrgård.

Brandmännen behövde inte vidta någon åtgärd mot elden utan kunde återvända till stationen.

Detsamma gällde för en utryckning lite senare på förmiddagen, vid kvart i elva, då hantverkare råkade utlösa automatlarmet på Saxå herrgård.