2016-02-17 18:28

2016-02-17 18:28

Gamla skolan får vänta på besked

NYKROPPA

Många väntar med spänning – men i dag kommer inget besked om hur det ska bli med gamla skolan i Nykroppa.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt att man vill återuppliva den ansökan om rivningslov som sattes på paus i fjol, eftersom man under denna paus i handläggningen inte fått fram någon köpare som man bedömt som lämplig.

När miljö- och byggnadsnämnden samlades till möte på onsdagen, var gamla skolan dock inte uppe på dagordningen.

Åsa Hååkman Felth, ordförande, tror att det kan bli på nästa möte, vilket i så fall blir den 9 mars.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har sagt att man vill återuppliva den ansökan om rivningslov som sattes på paus i fjol, eftersom man under denna paus i handläggningen inte fått fram någon köpare som man bedömt som lämplig.

När miljö- och byggnadsnämnden samlades till möte på onsdagen, var gamla skolan dock inte uppe på dagordningen.

Åsa Hååkman Felth, ordförande, tror att det kan bli på nästa möte, vilket i så fall blir den 9 mars.