2016-02-08 14:39

2016-02-08 14:39

SD vill göra bokslut om asyl

LÄNET: Vill kartlägga kostnader och konsekvenser

Sverigedemokraterna i Värmland vill att kommunerna gör ”mångkulturella bokslut” – ett slags genomgång av hur invandringen och flyktingmottagandet påverkat samhällena.

Sverigedemokraternas Värmlandsdistrikt föreslår sina fullmäktigegrupper runt om i länet att lägga fram motioner om en ny typ av bokslut. I detta bokslut vill partiet enbart ta upp kostnader och andra konsekvenser som asylmottagandets och anhöriginvandringens för med sig för kommunerna.

– Vad gäller alla andra kostnader för kommunerna så är kommunledningarna mycket väl medvetna om dessa, men inte när det gäller vad asylmottagandet och alla kringeffekter för med sig ekonomiskt, hävdar Runar Filper, distriktsordförande, i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraterna beskriver samhällsutvecklingen på den här punkten som en ”enormt genomgripande och destruktiv samhällsförändring” och hävdar att det finns en ”planering av det så kallade mångkulturella samhället”. Runar Filper, som även är riksdagsledamot för SD, kallar Sveriges invandringspolitik för ”ansvarslös”.

Sverigedemokraternas Värmlandsdistrikt föreslår sina fullmäktigegrupper runt om i länet att lägga fram motioner om en ny typ av bokslut. I detta bokslut vill partiet enbart ta upp kostnader och andra konsekvenser som asylmottagandets och anhöriginvandringens för med sig för kommunerna.

– Vad gäller alla andra kostnader för kommunerna så är kommunledningarna mycket väl medvetna om dessa, men inte när det gäller vad asylmottagandet och alla kringeffekter för med sig ekonomiskt, hävdar Runar Filper, distriktsordförande, i ett pressmeddelande.

Sverigedemokraterna beskriver samhällsutvecklingen på den här punkten som en ”enormt genomgripande och destruktiv samhällsförändring” och hävdar att det finns en ”planering av det så kallade mångkulturella samhället”. Runar Filper, som även är riksdagsledamot för SD, kallar Sveriges invandringspolitik för ”ansvarslös”.