2016-02-01 16:23

2016-02-01 16:23

Alla vargarna släkt

ROVDJUR: Facit av jakten i Dalarna

Samtliga vargar som fälldes under licensjakten i Dalarna hade samma DNA.

Viltskadecenter har analyserat DNA-prover från de vargar som fälldes vid licensjakten på varg 2016 i Dalarnas län. Alla fällda vargar tillhörde Lövsjöreviret.

Sammanlagt sju vargar fälldes och jakten är avslutad sedan den 20 januari.

– Vi har haft en bra dialog med kontaktpersoner i området och vi vill ge jägare och jaktledare en eloge för genomförandet av jakten säger Jonas Bergman chef vid viltfunktionen, Länsstyrelsen Dalarna.

Vid två tillfällen har jaktområdet ändrats för att anpassa jakten till nya förutsättningar som uppstått och för att rätt vargar skulle fällas.

Nu ska länsstyrelsen utvärdera licensjakten.

Viltskadecenter har analyserat DNA-prover från de vargar som fälldes vid licensjakten på varg 2016 i Dalarnas län. Alla fällda vargar tillhörde Lövsjöreviret.

Sammanlagt sju vargar fälldes och jakten är avslutad sedan den 20 januari.

– Vi har haft en bra dialog med kontaktpersoner i området och vi vill ge jägare och jaktledare en eloge för genomförandet av jakten säger Jonas Bergman chef vid viltfunktionen, Länsstyrelsen Dalarna.

Vid två tillfällen har jaktområdet ändrats för att anpassa jakten till nya förutsättningar som uppstått och för att rätt vargar skulle fällas.

Nu ska länsstyrelsen utvärdera licensjakten.