2016-01-29 11:25

2016-01-29 11:25

Bra förutsättningar i skolor

FILIPSTAD: Skolinspektionen hittade inga brister

Filipstads kommun uppfyller de krav som ställs på att skapa förutsättningar för - samt utveckla - utbildning vid skolorna. Det konstaterar skolinspektionen efter en granskning.

Tillsynen gjordes under hösten förra året och var inriktad mot förskoleklass och grundskola. Det finns sju så kallade grundskoleenheter i Filipstads kommun.

Enligt skolinspektionen så uppfyller alltså kommunen kraven på förutsättningar för utbildning vid skolorna. Detta innebär bland annat att huvudmannen ska ge både rektor och övrig personal vid skolorna så bra förutsättningar att utbildningen i grundskolan är likvärdig och av hög kvalitet.

Det handlar även om att det ska finnas så många anställda som krävs för att ge en bra utbildning, samt säkerställa stödfunktioner som till exempel skolbibliotek.

Skolinspektionen konstaterar också att kommunen arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att utbildningen i grundskolan ska utvecklas och förbättras.

Detta arbete handlar om att skaffa sig en bra bild av det nuvarande läget vid skolorna, för att se vilka områden som behöver utvecklas och förbättras.

Tillsynen gjordes under hösten förra året och var inriktad mot förskoleklass och grundskola. Det finns sju så kallade grundskoleenheter i Filipstads kommun.

Enligt skolinspektionen så uppfyller alltså kommunen kraven på förutsättningar för utbildning vid skolorna. Detta innebär bland annat att huvudmannen ska ge både rektor och övrig personal vid skolorna så bra förutsättningar att utbildningen i grundskolan är likvärdig och av hög kvalitet.

Det handlar även om att det ska finnas så många anställda som krävs för att ge en bra utbildning, samt säkerställa stödfunktioner som till exempel skolbibliotek.

Skolinspektionen konstaterar också att kommunen arbetar kontinuerligt och långsiktigt för att utbildningen i grundskolan ska utvecklas och förbättras.

Detta arbete handlar om att skaffa sig en bra bild av det nuvarande läget vid skolorna, för att se vilka områden som behöver utvecklas och förbättras.

Sju grundskoleenheter:

Nykroppa skola med förskoleklass och årskurserna 1-6

Brattfors skola med förskoleklass och årskurserna 1-6

Nordmarks skola med förskoleklass och årskurserna 1-6

Åsenskolan med förskoleklass och årskurserna 1-6

Strandvägsskolan med förskoleklass och årskurserna 1-6

Stålvallaskolan med förskoleklass och årskurs 1-9

Ferlinskolan med årskurserna 7-9

Källa: Skolinspektionen