2016-01-15 16:07

2016-01-15 16:07

Förvaltningsrätten säger nej till inhibition

FILIPSTAD

Förvaltningsrätten i Karlstad säger nej till Filipstadsmoderaternas krav på inhibition av den omdiskuterade omorganisationen av socialtjänsten för unga.

Ulf Söhrman lämnade in överklagandet och vill att rätten prövar om beslutet att flytta tillbaka socialsekreterarna från barn- och utbildning till socialförvaltning.

Han begärde också inhibition, det vill säga att det omstridda beslutet inte skulle börja gälla, förrän Förvaltningsrätten avgjort ärendet.

På torsdagen tog rätten beslutet i frågan om inhibition och svaret blev nej. Rätten ser inte tillräckliga skäl för att besluta om någon inhibition. Rätten konstaterar att beslutet handlar om organisatoriska förändringar och ansvarsfördelning inom kommunens nämnder. Rätten stödjer sig också på att kommunen i en skrivelse framhållit att om rätten kommer fram till att beslutet inte kommit till på rätt sätt och ska upphävas, kan ”ordningen återställas då”.

Beslut i sakfrågan väntas senare, men tills vidare får alltså omorganisationen fortgå som beslutat.

Ulf Söhrman lämnade in överklagandet och vill att rätten prövar om beslutet att flytta tillbaka socialsekreterarna från barn- och utbildning till socialförvaltning.

Han begärde också inhibition, det vill säga att det omstridda beslutet inte skulle börja gälla, förrän Förvaltningsrätten avgjort ärendet.

På torsdagen tog rätten beslutet i frågan om inhibition och svaret blev nej. Rätten ser inte tillräckliga skäl för att besluta om någon inhibition. Rätten konstaterar att beslutet handlar om organisatoriska förändringar och ansvarsfördelning inom kommunens nämnder. Rätten stödjer sig också på att kommunen i en skrivelse framhållit att om rätten kommer fram till att beslutet inte kommit till på rätt sätt och ska upphävas, kan ”ordningen återställas då”.

Beslut i sakfrågan väntas senare, men tills vidare får alltså omorganisationen fortgå som beslutat.