2016-01-11 10:39

2016-01-11 10:39

Oklart om blomlådorna

LESJÖFORS: Inkommen synpunkt

I ett förslag till kommunen framgår det att det finns oklarheter kring vem som ska plantera blommor i de skänkta blomlådorna efter genomfarten i Lesjöfors.

Det är kommunstyrelsen som fått information om vilka synpunkter som inkommit under perioden 23 mars till 28 november förra året. Synpunkterna har lämnats in via webbformuläret ”Gör din röst hörd” på kommunens hemsida.

I en inkommen synpunkt ställs frågan vilka regler som gäller för plantering av blommor i de skänkta blomlådorna på genomfarten. Det står: ”Ska blommorna komma i limousine från kommunhuset eller finns det en lokal aktör, som ska sköta om planteringen?”

Roger Danielsson, gatuchef i Filipstads kommun, svarade då:

”Från kommunen sida så har vi egna planteringslådor som vi ställer ut och sköter om, om man vill ha ytterligare planteringar så får någon ta på sig det ansvaret och kostnaden för det. Kommunen har tyvärr ingen möjlighet att ytterligare utöka med fler planteringar.”

Övriga insatser

Kommunen gör en del övriga insatser för att försköna genomfarten.

– Vi har haft en del olika projekt med bland annat slyröjning, men allt är inte vår mark.

År 2009 gjordes ett mer omfattande arbete med genomfarten i Lesjöfors, detta var ett samarbete mellan Trafikverket och kommunen.

– Men det var av mer trafikteknisk art. Estetiskt är det svårare. Vi äger lite mark på olika ställen och där försöker vi klippa gräset.

Fotnot: Har du förslag på hur genomfarten i Lesjöfors kan förskönas? Mejla till kontakt@filipstadstidning.se så kanske FT kan publicera några spännande förslag.

Det är kommunstyrelsen som fått information om vilka synpunkter som inkommit under perioden 23 mars till 28 november förra året. Synpunkterna har lämnats in via webbformuläret ”Gör din röst hörd” på kommunens hemsida.

I en inkommen synpunkt ställs frågan vilka regler som gäller för plantering av blommor i de skänkta blomlådorna på genomfarten. Det står: ”Ska blommorna komma i limousine från kommunhuset eller finns det en lokal aktör, som ska sköta om planteringen?”

Roger Danielsson, gatuchef i Filipstads kommun, svarade då:

”Från kommunen sida så har vi egna planteringslådor som vi ställer ut och sköter om, om man vill ha ytterligare planteringar så får någon ta på sig det ansvaret och kostnaden för det. Kommunen har tyvärr ingen möjlighet att ytterligare utöka med fler planteringar.”

Övriga insatser

Kommunen gör en del övriga insatser för att försköna genomfarten.

– Vi har haft en del olika projekt med bland annat slyröjning, men allt är inte vår mark.

År 2009 gjordes ett mer omfattande arbete med genomfarten i Lesjöfors, detta var ett samarbete mellan Trafikverket och kommunen.

– Men det var av mer trafikteknisk art. Estetiskt är det svårare. Vi äger lite mark på olika ställen och där försöker vi klippa gräset.

Fotnot: Har du förslag på hur genomfarten i Lesjöfors kan förskönas? Mejla till kontakt@filipstadstidning.se så kanske FT kan publicera några spännande förslag.