2015-12-04 18:42

2015-12-05 18:35

De fångar livsödena

FILIPSTAD: Journalist och fotograf i gemensamt projekt

Journalisten Mitra Belevad och Mounir Rabhi Hallner, fotograf, har gett ut en bok och har nu en utställning ihop, på temat flykt.
Under lördagen är det vernissage och boksläpp på Filipstads bibliotek.

Mounir Rabhi Hallners bilder föreställer människor som flytt och deras bagage, det vill säga den del av begreppet bagage som går att fånga med en kamera. Det är resväskor, ryggsäckar, sportbagar – och tomma händer.

Men också bagage i mer överförd bemärkelse finns med i boken. I texterna – som finns både på svenska och engelska – berättas om drömmar, erfarenheter och hopp.

Eller annorlunda uttryckt; journalisten Mitra och fotografen Mounir lyfter fram levnadsöden där nyhetsartiklarna om flyktingvågen i allmänhet mest handlar om antal.

”Det är lätt att tappa bort sig bland siffror. Det talas om vågor och strömmar av flyktingar” skriver de i förordet till boken, vars texter även finns med på utställningen. Deras mål har varit att berätta om flyktingarna utifrån deras berättelser och utifrån det liv de hade förut.

”Luggage of refugees” är titeln både på boken och på utställningen som nu visas på Filipstads bibliotek. Den är kvar på biblioteket till den 5 januari.

Mounir Rabhi Hallners bilder föreställer människor som flytt och deras bagage, det vill säga den del av begreppet bagage som går att fånga med en kamera. Det är resväskor, ryggsäckar, sportbagar – och tomma händer.

Men också bagage i mer överförd bemärkelse finns med i boken. I texterna – som finns både på svenska och engelska – berättas om drömmar, erfarenheter och hopp.

Eller annorlunda uttryckt; journalisten Mitra och fotografen Mounir lyfter fram levnadsöden där nyhetsartiklarna om flyktingvågen i allmänhet mest handlar om antal.

”Det är lätt att tappa bort sig bland siffror. Det talas om vågor och strömmar av flyktingar” skriver de i förordet till boken, vars texter även finns med på utställningen. Deras mål har varit att berätta om flyktingarna utifrån deras berättelser och utifrån det liv de hade förut.

”Luggage of refugees” är titeln både på boken och på utställningen som nu visas på Filipstads bibliotek. Den är kvar på biblioteket till den 5 januari.