2015-11-13 17:38

2015-11-13 17:38

Insamling till Frödingbyst i Uppsala

STOCKHOLM

Värmlands nation vid Uppsala universitet ska samla in pengar till en byst av Gustaf Fröding. Bysten är tänkt att stå framför nationens stora entré och insamlingen är redan i gång.

Hittills har man enligt nationstidningen Wermlandus fått in till ungefär en tredjedel av kostnaden.

Gustaf Fröding föddes på Alsters herrgård 1860 och har en stark koppling till Uppsala. Han studerade där och efter hans död 1911 tog nationen på sig ansvaret för att vårda hans grav för all framtid, berättar Wermlandus.

”Idag finns ingen skulptur eller annat offentligt konstverk som synliggör Frödings tid i Uppsala. Det är på tiden att ändra detta” skriver nationen på sin hemsida.

Hittills har man enligt nationstidningen Wermlandus fått in till ungefär en tredjedel av kostnaden.

Gustaf Fröding föddes på Alsters herrgård 1860 och har en stark koppling till Uppsala. Han studerade där och efter hans död 1911 tog nationen på sig ansvaret för att vårda hans grav för all framtid, berättar Wermlandus.

”Idag finns ingen skulptur eller annat offentligt konstverk som synliggör Frödings tid i Uppsala. Det är på tiden att ändra detta” skriver nationen på sin hemsida.