2015-11-05 15:57

2015-11-05 15:57

Ordförandebyte i bostadsstiftelsen

FILIPSTAD: Britt-Marie Wall på väg till ordförandeuppdrag

Den kommunala bostadsstiftelsen ska få en ny ordförande.
Föreslagen att få uppdraget är Britt-Marie Wall (S).

Den nuvarande ordföranden Urban Granfeldt har avsagt sig sitt uppdrag och på nästa möte i fullmäktige ska en ny ordförande utses.

Fullmäktiges valberedning har haft möte om saken och beslutat att föreslå Britt-Marie Wall som ny ordförande. Hon är idag förste vice ordförande i stiftelsen.

Hon är även socialnämndens förste vice ordförande, ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Valberedningen föreslår också att Jomark Polintan, som är ersättare i stiftelsens styrelse, ska bli ordinarie ledamot.

Den nuvarande ordföranden Urban Granfeldt har avsagt sig sitt uppdrag och på nästa möte i fullmäktige ska en ny ordförande utses.

Fullmäktiges valberedning har haft möte om saken och beslutat att föreslå Britt-Marie Wall som ny ordförande. Hon är idag förste vice ordförande i stiftelsen.

Hon är även socialnämndens förste vice ordförande, ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Valberedningen föreslår också att Jomark Polintan, som är ersättare i stiftelsens styrelse, ska bli ordinarie ledamot.