2015-11-05 06:00

2015-11-05 06:00

Ny motgång för husprojekt

FILIPSTAD: Miljödomstolen går på länsstyrelsens linje

Mark- och miljödomstolen går på länsstyrelsens linje i båda de strandskyddsärenden som är aktuella vid Storbrohyttan.

Domarna kom på onsdagseftermiddagen och handlar om nybygge av ett hus och ombyggnad av ett befintligt, en gammal smedja vid ytterst strandnära läge vid Lersjön.

Kommunens byggnadsnämnd var för båda projekten men länsstyrelsen valde att överpröva och upphäva kommunens beslut om strandskyddsdispens för projekten.

Fastighetsägaren, familjen Warmland, överklagade, och i september var mark- och miljödomstolen på plats vid Storbron.

När domen kom på onsdagen blev det dåliga nyheter för husprojektet. Domstolen ser inga skäl att ändra länsstyrelsens beslut i något av fallen.

Domarna kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen. För att ärenden ska tas upp där krävs prövningstillstånd.

Domarna kom på onsdagseftermiddagen och handlar om nybygge av ett hus och ombyggnad av ett befintligt, en gammal smedja vid ytterst strandnära läge vid Lersjön.

Kommunens byggnadsnämnd var för båda projekten men länsstyrelsen valde att överpröva och upphäva kommunens beslut om strandskyddsdispens för projekten.

Fastighetsägaren, familjen Warmland, överklagade, och i september var mark- och miljödomstolen på plats vid Storbron.

När domen kom på onsdagen blev det dåliga nyheter för husprojektet. Domstolen ser inga skäl att ändra länsstyrelsens beslut i något av fallen.

Domarna kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen. För att ärenden ska tas upp där krävs prövningstillstånd.