2015-11-05 16:03

2015-11-05 16:03

Åtalas förbristandebokföring

FILIPSTAD

En företrädare för ett företag som är verksamt inom kommunen, åtalas för bokföringsbrott.

Enligt åtalet ska kvinnan uppsåtligen ha åsidosatt bokföringsskyldigheten då hon löpande inte bokfört affärshändelser eller bevarat räkenskapsinformation.

Bolaget försattes i konkurs tidigare i år.

 

Enligt åtalet ska kvinnan uppsåtligen ha åsidosatt bokföringsskyldigheten då hon löpande inte bokfört affärshändelser eller bevarat räkenskapsinformation.

Bolaget försattes i konkurs tidigare i år.