2015-11-02 09:30

2015-11-02 09:39

Rustad holme återinvigdes

FILIPSTAD: "Hoppas den står i 150 år till"

Efter 1 500 arbetstimmar och 150 kubikmeter betong, har Monitorholmen återfått sin forna glans.
Återinvigningen skedde under högtidliga former på torsdagskvällen.

Holmens kontur lystes upp av brinnande marschaller samtidigt som kommunalrådet Per Gruvberger (S) konstaterade:

– Det förhöjer stämningen och småstadskänslan. Den tidigare Monitorholmen var 142 år, nu hoppas vi den här håller 150 år till.

Därefter var det dags för historiekunnige Birger Johansson att ta till orda för att återge historien kring holmen som från början var tre öar som år 1873 byggdes ihop till en. Statyn Pojken på holmen uppfördes 1879.

Namnet Monitorholmen kommer från det fartyg John Ericsson konstruerade under amerikanska inbördeskriget.

Holmens kontur lystes upp av brinnande marschaller samtidigt som kommunalrådet Per Gruvberger (S) konstaterade:

– Det förhöjer stämningen och småstadskänslan. Den tidigare Monitorholmen var 142 år, nu hoppas vi den här håller 150 år till.

Därefter var det dags för historiekunnige Birger Johansson att ta till orda för att återge historien kring holmen som från början var tre öar som år 1873 byggdes ihop till en. Statyn Pojken på holmen uppfördes 1879.

Namnet Monitorholmen kommer från det fartyg John Ericsson konstruerade under amerikanska inbördeskriget.