2015-10-20 06:00

2015-10-20 06:00

Gård får byggas upp på nytt efter brand

LERVIK: Bygglov klart

Bostadshuset vid Lerviks gård brann ned i juni, i en brand som fick ett häftigt förlopp och inte stod att hejda.

Men nu kommer ett nytt hus att byggas upp i stället för det gamla som blev totalförstört.

Miljö- och byggnadsnämnden har klubbat bygglovet för en nybyggnad. Av ritningarna som lämnats in till nämnden framgår att det blir ett bostadshus i traditionell stil, likvärdigt med det gamla. Det är ett tvåvåningshus med träfasad i rött och vita fönster.

Byggnationen måste enligt bygglovet inledas inom två år och vara färdig senast inom fem år.

Men nu kommer ett nytt hus att byggas upp i stället för det gamla som blev totalförstört.

Miljö- och byggnadsnämnden har klubbat bygglovet för en nybyggnad. Av ritningarna som lämnats in till nämnden framgår att det blir ett bostadshus i traditionell stil, likvärdigt med det gamla. Det är ett tvåvåningshus med träfasad i rött och vita fönster.

Byggnationen måste enligt bygglovet inledas inom två år och vara färdig senast inom fem år.