2015-03-08 11:37

2015-03-08 11:37

Välkommen Tindra!

BABYBILDER

Tindra har kommit till världen. Hon vägde 2815 gram och var 46 centimeter lång.

Stolta föräldrar är Susanne Josefsson och Fredrik Beckius som riktar ett stort hjärtligt tack till Avdelning 14.

Skicka in din babybild!
Ta en digitalbild på din nya familjemedlem och mejla den till oss.
Skicka med namn, vikt och längd på babyn samt namn på föräldrarna. Gärna också datum och var babyn föddes.