2015-02-27 09:06

2015-02-27 10:33

Välkommen Benjamin!

BABYBILDER

vÄLKOMMEN BENJAMIN!

Benjamin skogsman, 2785g, 47 cm lång.

Stolta föräldrar är Rebecca Eliasson och pappa Thomas Skogsman.

Skicka in din babybild!
Ta en digitalbild på din nya familjemedlem och mejla den till oss.
Skicka med namn, vikt och längd på babyn samt namn på föräldrarna. Gärna också datum och var babyn föddes.